Město Ostrava pokračuje v podpoře místních podnikatelských subjektů, které mají uzavřenou nájemní či pachtovní smlouvu s ostravským magistrátem a postihla je aktuální opatření proti šíření koronaviru. Pokud si o to požádají, odpustí jim polovinu nájemného za dobu, po kterou budou mít uzavřenou provozovnu.

Spolu s již vyhlášenou státní podporou tak mohou podnikatelé dosáhnout úplného zproštění plateb nájemného, respektive jejich refundace.

„Podnikatelům aktuálně nabízíme úlevu v podobě odpuštění poloviny nájmu v našich prostorách. Ke stejnému kroku vyzýváme také městské obvody a městské organizace. Věřím, že se přidají i soukromí vlastníci pronajímaných objektů. Zároveň stále platí, a to až do konce letošního roku, prominutí poplatku z pobytu a osvobození podnikatelů od placení poplatků za zábor veřejného prostranství. Případné další formy podpory budeme zvažovat. Uvědomujeme si, že drobní podnikatelé jsou základem ekonomické prosperity města a tvůrci jeho atmosféry a že se mnozí ocitli v těžké životní situaci postihující celé jejich rodiny, ” řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Termín ukončení podání žádostí není stanoven s ohledem na neznámou dobu trvání opatření. Způsob podání bude obdobný jako na jaře. Formulář bude umístěn na webu města www.ostrava.cz.

Pomoc podnikatelům ke zmírnění ekonomických dopadů vládou přijatými krizových a mimořádných opatření proti šíření onemocnění covid-19 ve formě poskytnutí slevy ve výši 50 procent z nájemného, případně pachtovného, je určena pro ty subjekty, které budou mít skutečně v důsledku nařízení uzavřené provozovny, nebo bude jejich provoz omezen. Sleva se bude poskytovat za dobu platnosti opatření. Některé provozovny jsou z nařízení vlády uzavřeny, nebo mají omezený provoz, již od 14. října; s ohledem na vývoj epidemie se dají očekávat ještě další omezení.

Město již při vyhlášení nouzového stavu na jaře deklarovalo, že je připraveno snížit nebo prominout nájem po dobu nuceného uzavření provozoven z důvodu krizových opatření, která se nakonec, podle typu podnikání, pohybovala vesměs od 2 do 2,5 měsíců. V červenci přišlo s takovou nabídkou podpory podnikatelů, která spolu s využitím státního programu Covid – nájemné ještě více zvýhodnila ostravské zájemce, a dobu, na kterou bylo možné odpuštění nájemného získat, prodloužila na tři měsíce. V první vlně epidemie v návaznosti na opatření vlády proti šíření koronaviru prominulo město polovinu nájemného 15 subjektům v hodnotě více než 550 tisíc korun.

Opatření ke zmírnění dopadů krizových usnesení vlády na drobné podnikatele zavedla Ostrava při první vlně pandemie jako jedno z prvních měst v České republice. Od letošního března žádali ostravští podnikatelé město o rychlou finanční pomoc do výše 20 tisíc korun a následně o finanční příspěvek až do výše 100 tisíc korun. Dary byly do konce června schváleny celkem 2 557 místním podnikatelům ve výši bezmála 80 milionů korun.

Zároveň pro podporu dvou nejpostiženějších odvětví, cestovního ruchu a pohostinství, město prominulo poplatek z pobytu a osvobodilo podnikatele od placení poplatků za zábor veřejného prostranství určeného pro umístění předzahrádky sloužící k podávání občerstvení mimo provozovnu, a to až do konce letošního roku.

Zdroj: Ostrava pokračuje v podpoře místních podnikatelů — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: