Další krok byl v těchto dnech učiněn v dalším z plánovaných projektů města Ostravy – využití soukromých železničních vleček bývalé báňské železnice dopravce Advanced World Transport (AWT) k propojení turistických cílů ve městě. Vlečka dnes spojuje nádraží Ostrava-střed, Dolní oblast Vítkovic, Karolinu a ostravskou ZOO.

Město již dříve nechalo vypracovat studii proveditelnosti a rada města na svém úterním jednání rozhodla o vypracování investičního záměru, jakožto dalšího stupně přípravy stavby. Na základě výběrového řízení zadala veřejnou zakázku firmě Dopravní projektování, spol. s r. o. Pro účely investičního záměru již proběhlo zaměření trati polohopisně a výškopisně, tak aby budoucí zhotovitel mohl pracovat s konkrétními čísly.

Součástí plánu je vybudování nástupišť, pěší komunikace, dalšího vchodu do ZOO a vypravení vlakových spojů z hlavního nádraží nebo Dolní oblasti Vítkovice.  Nápad vzešel z návrhu veřejnosti, která se podílí na rozvoji města a posílá náměty na projekty, které se stávají součástí Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023 pod značkou fajnOVA.

Pin It on Pinterest