Podpořit zájem žáků o vzdělávání po dlouhém období distanční výuky, obnovit jejich studijní návyky a snížit rozdíly vyvolané různými možnostmi a přístupy k on-line výuce se rozhodlo město Ostrava. Na doučování žáků a pořádání příměstských táborů s propojením formálního a neformální vzdělávání uvolní celkem 1 752 500 korun. Doučování češtiny, matematiky a cizího jazyka by se na základě dotazníkového šetření mohlo týkat více než 900 žáků.

Do vzdělávacích aktivit chce město zapojit ostravské základní školy, nestátní neziskové organizace a střediska volného času, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Cílem projektu je kompenzovat negativní vlivy dlouhodobé distanční výuky, která je jedním z opatření proti šíření nemoci covid-19. U školních dětí k nim patří sociální izolace, narušení pracovních a studijních návyků žáků a jejich motivace ke vzdělávání, ale zejména prohlubování nerovností ve vzdělávání.

„Nerovnosti ve vzdělání se s délkou trvání distanční výuky zvětšují. Ať je situace dána socioekonomickým statusem rodiny, technickou vybaveností domácností hardwarem nebo internetovým připojením, mírou podpory vzdělávání ze strany rodiny nebo technickými dovednostmi žáků a mírou jejich samostatnosti, může vést k dlouhodobému zaostávání. Skutečné potřeby škol a žáků jsme proto prověřili dotazníkovým šetřením a rozhodli jsme se pomoci s řešením situace, protože je zájmem nejen všech dětí, a jejich rodin, ale i města a společnosti, aby se vzniklé rozdíly ve vzdělání co nejdříve a v maximální možné míře minimalizovaly,” řekla náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová.

Do projektu se zapojí také nestátní neziskové organizace, které se doučování žáků dlouhodobě věnují. Zajistit by mohly s využitím svých zkušených terénních pracovníků pomoc zhruba 140 dětem, které to nejvíce potřebují. V období od června do října by mohli odučit až dva tisíce hodin. Předpokládané náklady na tuto část projektu jsou 550 tisíc korun.

Na základě provedeného průzkumu má zájem organizovat individuální i skupinové doučování pro své žáky, a to od června až do října i 23 z 55 ostravských základních škol. Každá v rozsahu 30 hodin měsíčně, což u všech škol dohromady představuje 3 450 doučovacích hodin. Odhadované náklady jsou v tomto případě 862 500 korun. Deset základních škol projevilo zájem o pořádání vzdělávacích příměstských táborů s propojením formálního a neformálního vzdělávání. Pětidenní tábory se 40 doučovacími hodinami by mohlo o prázdninách v červenci a srpnu bezplatně absolvovat 150 dětí, kterým bude poskytnuto také stravování a pitný režim. Školy mohou pro tzv. projektové dny v rámci táborů zdarma využít vzdělávací aktivity Dolní oblasti Vítkovice, ostravské zoo nebo Planetária Ostrava.

Letní kempy pro děti chtějí pořádat i čtyři střediska volného času a domy dětí, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Podporu na ně žádají od ministerstva školství. V případě, že uspějí, na úhradu dalších nákladů jim přispěje město, aby mohly děti absolvovat letní vzdělávací kempy bezplatně. Každá organizace uspořádá o prázdninách čtyři pětidenní kempy, organizované formou příměstského tábora. Zúčastnit by se jich mohlo minimálně 240 dětí, náklady města se odhadují ve výši 90 až 210 tisíc korun.

Do dotazníkového šetření města, jehož účelem bylo zmapovat potřeby doučování žáků ostravských základních škol vzniklé v důsledku distanční výuky, se zapojilo 35 základních škol zřizovaných ostravskými obvody. Šetření prověřovalo odůvodněnost případné neúčasti žáků v systému distanční výuky, tematické oblasti s prioritní potřebou doučování a ochotu zapojit se do nástavbových aktivit ze strany základních škol. Z celkového počtu 12 991 žáků vyhodnotily školy celkem 927 dětí jako ty, kteří se neúčastní systému distanční výuky či jej z jakéhokoli důvodu nezvládají a budou potřebovat nějakou formu pomoci. Za prioritní předměty pro potřebu doučování školy označily matematiku, český a cizí jazyk.

Zdroj: Ostrava uvolní peníze na doučování žáků — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: