Éra mnohými kritizovaného umělého vánočního stromu na Masarykově náměstí v Ostravě skončila. Organizátoři Ostravských Vánoc už byli na obhlídce nového živého stromu, kterým je více než jedenáctimetrový smrk ztepilý, který však po usazení na Masarykovo náměstí zhruba jeden metr své výšky ztratí.

„Ostravské městské lesy a zeleň jej pro Ostravské Vánoce nabídly proto, že by stejně musel být z důvodu ohrožení kůrovcem skácen k zemi,“ vysvětlil za realizátora Ostravských Vánoc jednatel Černé louky Jan Šumbera.

Více než jedenáctimetrový smrk přijede do centra města v pondělí 22. listopadu. Rozsvítí se o posledním listopadovém víkendu spolu se začátkem vánočních trhů, v případě příznivé epidemiologické situace nebude chybět doprovodný program.

„Během přepravy bude strom svázán a položen mezi klanice na speciálních úvazcích, aby nedošlo k polámání větví či poškození kmene,“ vysvětlil vedoucí střediska údržby zeleně Ostravských městských lesů a zeleně Martin Mati.

„Na odvozní soupravu bude takto strom naložen jeřábem s hydraulickou rukou. Větve smrku budou přivázány ke klanicím návěsu tak, aby se během jízdy nepoškodily a neohrožovaly ostatní účastníky silničního provozu. Po celou dobu jízdy bude strom doprovázen vozidly s majáky tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při jízdě po komunikacích při jeho přepravě,“ popsal Mati.

Umělý vánoční strom letos končí také na Prokešově náměstí před novou radnicí, nenahradí jej však ani živý, ani nový umělý, ale impoznatní světelná instalace o rozměrech deset krát jedenáct metrů. Celkově letošní Ostravské Vánoce mají být opět o úroveň výše, jejich rozpočet dosahuje bezmála čtrnácti milionů korun!

Zdroj: Ostrava už má vybraný svůj vánoční strom, po letech bude opět živý, tohle je on – Moravskoslezský deník

%d bloggers like this: