Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Lékařská fakulta Ostravské univerzity postaví s pomocí evropských dotací cvičnou nemocnici. Toto simulační centrum poslouží praktické výuce budoucích lékařů i zdravotníků. Ostravská lékařská fakulta se stane jednou z mála v republice, která se bude moci tímto zařízením pochlubit.

Ostravští medici i studenti zdravotnických oborů fakulty se budou už za dva roky učit v unikátní výukové nemocnici. „Díky výstavbě cvičné nemocnice dojde jednoznačně k dalšímu zkvalitnění výuky na naší fakultě. Tak jako si standardně budoucí piloti letadel zkouší řízení na trenažérech, tak se dnes studenti stále častěji vzdělávají na simulátorech, které jsou velmi sofistikované a využívají moderní počítačovou techniku. Jsem rád, že i studenti naší fakulty budou mít tu možnost,“ řekl děkan Lékařské fakulty Arnošt Martínek.

Výstavba cvičné nemocnice přijde na zhruba 250 miliónů korun. Výhodou je menší finanční náročnost projektu, protože škola nemusí stavět úplně novou budovu. Vzhledem k tomu, že areál lékařské fakulty sloužil původně jako nemocnice, vznikne simulační centrum rekonstrukcí budovy děkanátu. V simulačním centru bude vlastní urgentní příjem, chirurgický sál, jednotka intenzívní péče, operační středisko i reálné lékařské přístroje. To jediné, co v cvičné nemocnici chybět bude, jsou pacienti. Nahradí je figuríny, trenažéry, anatomické modely a simulátory. Právě na nich si studenti bezpečně osvojí jednoduché, ale i složitější a komplikovanější úkony od odběrů krve po samotné operace. „Například chirurgický sál bude věrně kopírovat ten skutečný. Centrum bude mít i vlastní operační středisko, které vyjde svým vybavením z reálného prostředí a nebude chybět ani model sanitního vozu pro nácvik úkonů v podmínkách transportu. Téměř všechny prostory budou opatřeny kamerovým a zvukovým snímáním, prostřednictvím kterého odborní garanti dohlédnou na studenty při jejich samotném nácviku. Získané obrazové záznamy posléze poslouží pro analýzu správnosti postupu všech dílčích kroků v rámci zásahu,“ popsala garantka projektu MUDr. Ivona Závacká.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety. Ke studiu medicíny se na ni ročně hlásí přes tisíc zájemců. Loni fakulta zahájila výuku v angličtině, díky čemuž se také otevřela zahraničním studentům. V loňském akademickém roce (2018/2019) úspěšně ukončilo studium oboru Všeobecného lékařství 64 studentů. A zatímco ještě před pár lety chtělo zůstat v ostravském regionu zhruba deset procent „čerstvých“ lékařů, podle posledního průzkumu chce nyní téměř 80 procent absolventů ostravské lékařské fakulty zůstat právě v Moravskoslezském kraji. Dohromady už se může fakulta pochlubit 281 lékaři, kteří v Ostravě úspěšně dokončili studium medicíny. Letos by mělo ke studiu Všeobecného lékařství nastoupit historicky nejvíc mediků od vzniku fakulty – 134 studentů.

Zdroj: Ostravská lékařská fakulta postaví cvičnou nemocnici — Ostrava

Pin It on Pinterest