Program pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám žít život bez násilí Nechme dětem dětství získal prestižní cenu udělovanou Ministerstvem vnitra ČR. Cenu při slavnostním ceremoniálu v Plzni převzaly zástupkyně Centra sociálních služeb Ostrava – realizátora programu, a manažerka prevence kriminality města Ostravy.

Předávání cen o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie.

Cenu za 1. místo v celostátní soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie předal 6. října u příležitosti Národních dnů prevence Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality ministerstva vnitra.

Program zabezpečuje naléhavou potřebu odborné pomoci rodinám ohroženým násilím, po které volali ostravští odborníci. Zaměřuje se na práci s celou rodinou – rodinným systémem – s cílem zastavit násilí v blízkých vztazích a posilovat zdravé vztahy v rodině. Na situaci se dívá očima dítěte, chrání jeho nejlepší zájem. Město Ostrava iniciovalo a podpořilo přenesení zkušeností z obdobného projektu realizovaného pražskou organizací Centrum Locika. Rozšíření aktivit v oblasti domácího násilí o práci s celým rodinným systémem je totiž jednou z priorit prevence kriminality města. Realizace se zhostila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava a obohatila jej o další prvky dle svých dlouholetých zkušeností práce s rodinami. Program probíhá v úzké spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí, intervenčním centrem pro oběti domácího násilí Bílého kruhu bezpečí, policií a dalšími aktéry.

Projekt byl do portfolia služeb v Ostravě zaveden právě ve zlomovém roce 2020 v době podzimní vlny epidemie. Jeho významným principem je totiž poskytování služeb těm nejohroženějším bez přerušení, bez ohledu na vnější překážky. Včasnost podpory byla o to důležitější, že rodiny vlivem pandemie zůstaly bez kontaktů se svým sociálním okolím – zavřené doma, v místě, kde k násilí dochází.

Program má za sebou první úspěchy. V období náročných epidemiologických opatření od listopadu 2020 do dubna 2021 vstoupilo do programu 21 rodin, v nichž vyrůstalo 57 nezletilých a 1 zletilé dítě. U ¾ se podařilo do spolupráce zapojit oba rodiče, tedy jak osobu, proti které je násilí namířeno, tak osobu, která se násilí dopouští. U 65 % rodin došlo do 3 měsíců k zastavení násilí. Vzhledem k vysoké citlivosti tématu byly služby po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu poskytovány tváří v tvář, i když do nabídky programu přibyla i možnost online konzultací.

„Ostrava se dlouhodobě věnuje opatřením k posílení prevence kriminality na území našeho města a intenzivně spolupracuje s institucemi a organizacemi, která tato opatření realizují. Toto nyní udělené nejvyšší prestižní ocenění je důkazem, že prostředky, které jsou do programů prevence kriminality poskytovány, jsou dobře investovány. Preventivní programy účelově cílené na rodiny a děti, což je i případ tohoto oceněného projektu, pokládám za nesmírně důležité, neboť mají přesah do dalších generací,“ dodává Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Program Nechme dětem dětství na konci srpna získal ocenění v historicky prvním ročníku soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni v Ostravě a postoupil tak do krajského kola, odkud byl nominován do kola národního, vyhlašovaného každoročně ministerstvem vnitra a Republikovým výborem pro prevenci kriminality.

Zdroj: Ostravský projekt prevence kriminality Nechme dětem dětství získal významné ocenění — Ostrava

%d bloggers like this: