Vládní plán na očkování proti covid-19 počítá s přednostním očkováním některých skupin obyvatel. Jak již bylo dříve avizováno, klíčovými faktory budou věk, zdravotní stav a pracovní zařazení. Na základě těchto kritérií budou lidé bodově ohodnoceni v rámci tzv. rizikového skóre. Čím vyšší toto bodové skóre bude, tím dříve by měl mít dotyčný nárok na očkování.

První vlna

Skóre 14 bodů mají podle vládní tabulky klienti domovů pro seniory a dalších sociálních a zdravotních zařízení včetně léčeben dlouhodobě nemocných.

Skóre 13 bodů mají v tabulce lidé nad 80 let, kteří se budou moci do rezervačního systému přihlašovat již od 15. ledna.

Skóre 11 bodů mají zdravotníci, příslušníci armády pomáhající v zařízeních pobytových služeb, epidemiologové pohybující se v terénu i zaměstnanci ministerstev vnitra a vězeňské služby pracující s covid pozitivními.

Druhá vlna

Ve druhé vlně by mělo být očkováno zhruba 3,7 milionu osob.

Skóre 5 bodů mají hospitalizovaní senioři a chroničtí pacienti s rizikovými faktory. Dalšími prioritními skupinami budou lidé nepostradatelní pro chod nemocnic, zásadní pracovníci kritické infrastruktury, vojáci  a pracovníci ministerstva obrany i zaměstnanci  sociální péče a zdravotních a sociálních služeb, kteří nepřicházejí do styku s klienty.

Stejnou prioritu mají i senioři mezi 75 a 79 lety a chroničtí pacienti trpící diabetem, těžkou obezitou, lidé po transplantacích či s dalšími závažnými onemocněními.

Očkované mají centra hlásit denně, veřejnost dostane data jednou týdně.

Skóre 4 body budou mít lidé mezi 70 a 74 lety, chroničtí pacienti s méně závažnými obtížemi či lidé dlouhodobě pečující o rizikovou osobu.

Skóre 3 body se pak vztahuje na osoby mezi 65 a 69 lety a ostatní pracovníky kritické infrastruktury.

Skóre 2 body mají policisté, strážnici, hasiči i příslušníci vězeňské služby spolu s pracovníky škol a školek či diagnostických ústavů.

Skóre 1 bod mají akademici z vysokých škol a pracovníci pohřebních služeb a krematorií.

Příslušnost k dané profesi budou muset lidé dokládat služebním průkazem či potvrzením zaměstnavatele. Zdravotní stav bude potvrzovat lékařská zpráva.

Pro ostatní systém „Kdo dřív klikne”

Ostatní lidé mající zájem o očkování přijdou na řadu až poté, co budou proočkovány skupiny obyvatel s rizikovým skóre. Lidé bez rizikového skóre dostanou vakcínu na základě pořadí registrace do systému.

Neznamená to, že když se zaregistrujete, obratem dostane i termín.
Samotný termín na očkování dostane člověk až později, upozorňuje Blatný. „Neznamená to, že když se zaregistrujete, obratem dostane i termín. Ten se bude přidělovat podle toho, jak budou k dispozici vakcíny. Každý týden do Česka přijde zhruba 70 tisíc dávek,” dodal ministr.

Cizinci, kteří dlouhodobě žijí v Česku a platí zde zdravotní pojištění, se mohou o očkování také přihlásit. Nikoliv však přes on-line formulář, protože nedisponují tuzemským rodným číslem, které je pro přihlášení nezbytné. Mají proto kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. „O možnost očkování však nepřijdou,” ujišťuje Blatný.

Prioritní skupina 1A (838 237 osob)
Skupina (rizikové skóre) Počet osob Ověření
– klienti domovů pro seniory (14) 70 892  poskytovatel péče
– domovů se zvláštním režimem (14)
– domovy pro osoby se zdrav. postižením (14)
– klienti odlehčovacích služeb v pobyt. formě (14)
– hospitalizovaní v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče (14) 29 215 poskytovatel péče
– věk 90 a více let (13) 64 000 občanský průkaz
– věk 85 až 89 let (13) 142 000 občanský průkaz
– věk 80 až 85 let (13) 234 000 občanský průkaz
– zdravotničtí pracovníci (11) 250 000 potvrzení zaměstnavatele / služební průkaz
– studenti lékařských fakult a dobrovolníci z nemocnic či odběrových míst
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření
– zaměstnanci MVČR v uzavřených objektech se zřízenou karanténou covid-19
– zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR pracující s covid pozitivními
– zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdrav. postižením v kontaktu s uživateli 48 130 poskytovatel péče
– příslušníci armády pomáhající v zařízeních pobytových služeb
Prioritní skupina 1B – celkem 3,728 milionu osob
– aktuálně hospitalizovaní nad 65 let poskytovatel zdravotní péče
– aktuálně hospitalizovaní chroničtí pacienti s rizikovými faktory
– pracovníci nepostradatelní pro chod nemocnic (5) 2000 potvrzení zaměstnavatele
– zásadní zaměstnanci kritické infrastruktury (5) 50 000 potvrzení bezpečnostního ředitele
– příslušníci Armády ČR a ministerstva obrany (5) 15 000 služební průkaz
– ostatní zaměstnanci sociální péče v kontaktu s klienty (5) 40 821 potvrzení zaměstnavatele
– zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb bez kontaktu s klienty (5) 23 012 potvrzení zaměstnavatele
– osoby ve věku 75 až 79 let (5) 408 000 občanský průkaz
chroničtí pacienti s vyšší prioritou (5): 1,4 milionu lékařská zpráva
– diabetes (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
– obezita s BMI nad 35
– závažné dlouhodobé onemocnění plic (v péči specializované ambulance nebo léčba podáváním kyslíku v domácím prostředí)
– závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (v péči specializované ambulance nebo na dialýze)
– závažné dlouhodobé onemocnění jater (v péci specializované ambulance)
– nádorové onemocnění krevního nebo lymfatického systému
– po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně
– závažné dlouhodobé onemocnění srdce (ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie apod.)
– vysoký krevní tlak léčený dvěma a více farmaky
– závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém
– osoby ve věku 70 až 74 let (4) 602 000 občanský důkaz
chroničtí pacienti – nižší priorita (4): 100 000 lékařská zpráva
– intelektová nedostatečnost, vývojová porucha a porucha mobility, která ovlivňuje schopnost dodržovat protiepidemická opatření
– vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu
– léčba nebo onemocnění oslabující imunitní systém
– osoba pravidelně či dlouhodobě pečující o rizikovou osobu
– osoby ve věku 65 až 69 let (3) 679 000 občanský průkaz
– ostatní pracovníci kritické infrastruktury (3) 50 000 potvrzení zaměstnavatele
– Policie ČR, městská a obecní policie (2) 47 626 služební průkaz
– Hasičský záchranný sbor ČR (2) 11 007 služební průkaz
– Vězeňská služba ČR (2) 5000 služební průkaz
– pracovníci mateřských škol a dětských skupin (2) 58 900 potvrzení zaměstnavatele
– pracovníci základních škol (2) 117 280 potvrzení zaměstnavatele
– pracovníci speciálních škol (2) 17 760 potvrzení zaměstnavatele
– pracovníci středních škol, VOŠ a konzervatoří (2) 62 240 potvrzení zaměstnavatele
– pracovníci dětských domovů, diagnostických ústavů, výchovných ústavů a středisek výchovné péče (2) 6480 potvrzení zaměstnavatele
– akademičtí pracovníci vysokých škol (1) 26 605 potvrzení zaměstnavatele
– pracovníci pohřebních služeb a krematorií (1) 5000 potvrzení zaměstnavatele

Zdroj: Plán očkování přehledně: Kdo bude mít přednost

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: