Přinášíme přehled aktuálních zákazů a opatření platných od čtvrtka 22. října.

V Česku se dále zpřísňují opatření, kterými chce vláda zpomalit šíření koronaviru. Od čtvrtečních 6:00 zůstanou otevřeny jen obchody se základním sortimentem (potraviny, drogerie, lékárny) či prodejny s domácími potřebami nebo krmivem. Zavírají i provozovny služeb. Školy či restaurace zůstávají zavřené i nadále. Aktuálně.cz přináší přehled aktuálních zákazů a opatření.

Obchody a služby

obchody se základním sortimentem (potraviny, drogerie, lékárny, domácí potřeby či trafiky) zůstávají otevřené s určitým omezením a za splnění přísných hygienických podmínek (počet lidí je regulován, musí být zajištěna dostupnost dezinfekce, dodržování rozestupů, informování zákazníků o pravidlech apod.)

nákupních centrech budou otevřeny jen ty části, které prodávají základní zboží, ostatní obchody a provozovny jsou zavřené

nákupních centrech a obchodech se smí lidé pohybovat maximálně ve dvoučlenných skupinách, které mají mezi sebou dvoumetrové rozestupy (s výjimkou dítěte do 15 let v doprovodu dospělého ze společné domácnosti)

hobbymarkety jsou od 22. října zavřeny. Otevřená naopak zůstanou květinářství či zahrádkářství, a to s určitým omezením a za splnění podmínek (počet lidí bude regulován, musí být zajištěna dostupnost dezinfekce, dodržování rozestupů, informování zákazníků o pravidlech apod.)

ostatní obchody (například s oděvy, klenotnictví, knihkupectví) jsou od čtvrtka 22. října zavřené

holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb jsou od čtvrtka 22. října zavřené

provoz čerpacích stanic, autodílen či prodejen náhradních dílů není přerušen

hotely mohou ubytovat pouze lidi na služebních cestách, cizince nebo osoby s nařízenou karanténou


Nošení roušky

povinné nošení ochrany úst a nosu platí pro venkovní prostory na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku mají členové jedné domácnosti nebo lidé při sportování. Povinné jsou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy domácnosti.

mít zakrytá ústa a nos je povinné i ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování

roušky jsou povinné i ve vozech veřejné dopravy i na zastávkách, nástupištích, v přístřešcích a čekárnách

z povinnosti platí množství výjimek: roušku nemusí nosit například zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě při dodržování dvoumetrového rozestupu, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy, pokud nejsou v kontaktu s cestujícími, pacienti v nemocnicích, děti do dvou let nebo děti a pracovníci v mateřské škole atd.


Shromažďování

platí omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu. Výjimkou jsou cesty do práce a domů, nezbytné cesty za rodinou, na nákup základního sortimentu, nutná pomoc blízkým či návštěva lékaře, lékáren, veterinárních zařízení či cesty na svatbu a pohřeb. Musí se dodržovat rozestupy.

povolené jsou vycházky v přírodě a v parcích, pobyt na chatách a chalupách (a cesty na ně), a to v maximálním počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti a spolupracovníků

omezení platí například pro sportovní či náboženské akce, taneční akce, přehlídky či ochutnávky

zcela zakázána jsou kulturní představení, veletrhy, kongresy, poutě, zavřená jsou vnitřní sportoviště, zoologické zahrady, muzea, galerie, hrady a zámky

v otevřených nákupních centrech, obchodech a provozovnách služeb se smí lidé pohybovat maximálně ve dvoučlenných skupinách, které mají mezi sebou dvoumetrové rozestupy (s výjimkou dítěte do 15 let v doprovodu dospělého ze společné domácnosti)

svatby a pohřby se mohou konat maximálně s deseti účastníky

shromažďovat se může účastnit nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň dva metry, povinné je nosit roušku


Restaurace

restaurace, hospody, bary a kluby musí být úplně uzavřené (minimálně do 3. listopadu)

jídlo mohou restaurace prodávat s sebou z výdejního okénka, které může být otevřené do 20:00

pití alkoholu v okolí provozoven i jinde na veřejnosti je zakázané

hotelové restaurace mohou v omezeném režimu (pouze pro hotelové hosty) fungovat do 20:00


Školy

základní, střední a vysoké školy jsou uzavřeny (do 1. listopadu), výuka probíhá on-line

na středních školách je zakázána prezenční praktická výuka

na vysokých školách mohou být studenti na klinické a praktické výuce a praxi v lékařských a zdravotnických studijních programech, povolena je pedagogická praxe. Zkoušky jsou možné v maximálně deseti lidech

na týden od 26. do 30. října jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny

žáci a studenti nesmějí pobývat v domovech mládeže a internátech, na vysokoškolských kolejích nesmějí být ubytovaní studenti s jiným bydlištěm v Česku, výjimku mají studenti s vládou nařízenou pracovní povinností nebo zmíněných oborů. A také ti, co nemají jinou alternativu bydlení. Zároveň stát umožní studentům testy zdarma, aby mohli bez obav, že nakazí rodiče, odjet domů

kraje musí určit školy nebo školní zařízení pro péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví nebo zaměstnanců v sociálních službách ve věku tří až deseti let

zakázány jsou školy v přírodě

mateřských škol se plošná omezení netýkají


Úřady

platí omezení úředních hodin na maximálně pět hodin, dva dny v týdnu

úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat

propadlým řidičským průkazům se prodlužuje životnost, doklady tak nebude nutné měnit. Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu, ministerstvo dopravy však navrhuje jeho pokračování až do konce března. Musí se však splnit zásadní podmínka. Platnost dokladu musí vypršet v době, kdy v Česku platí nouzový stav.


Zdravotnická a sociální zařízení

návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí jsou zakázané, výjimkou je přítomnost u porodu, návštěva pacientů nezletilých, s omezenou svéprávností, v hospicech a s pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění

přítomnost u porodu je povolena jen při splnění několika podmínek: jde o rodiče dítěte nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, je zamezen kontakt s ostatními rodičkami, podrobí se měření teploty před vstupem, která musí být nižší než 37,0 stupně Celsia, nesmí mít příznaky nemoci covid-19, používá minimálně chirurgickou roušku (nikoli látkovou)

návštěvy v domovech pro seniory a odlehčovacích sociálních službách jsou zakázané, výjimka platí pro uživatele nezletilé, s omezenou svéprávností, se zdravotním postižením, v posledním stadiu nevyléčitelné nemoci a uživatelů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace


Příjezd do Česka

člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, musí před vstupem do Česka vyplnit on-line příjezdový formulář

v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost na dálku (například telefonicky či e-mailem) svému praktickému lékaři

při přechodu státní hranice se musí člověk podrobit kontrole na příznaky covidu-19, pokud se u něj potvrdí, musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku

Zdroj: Platná nová opatření, covid, koronavirus, zavřené školy a restaurace, povinnosti nosit roušky – Aktuálně.cz

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: