Po vybudování vůbec první ostravské Kalvárie (křížové cesty) v Bělském Lese přichází na řadu oprava tamní kapličky Panny Marie. Hned z počátku s překvapením.

Věřící v této souvislosti hovoří o menším zázraku, který má ale spíše podobu lidského než božího zásahu. „Ukázalo se, že pramen nevyschl. Při přípravě výměny horní dlažby narazili dělníci na dubové trámy, pod kterými byla jímka s propadlou skruží, plnou vody,“ líčí František Staněk, iniciátor proměny Starobělských Lurd.

O jímce u studánky postavené v roce 1913 (dělníky z vítkovických oceláren léčících se v nedalekém sanatoriu jako vděk za zotavení) se prý vůbec nevědělo. „Voda tam nebyla řadu let a všeobecně se mělo za to, že zmizela, přitom jen nemohla vytékat z kovové roury, která byla ucpaná a zrezivělá. Přítok zase obnovíme,“ říká Staněk.

Půjde to ruku v ruce s rekonstrukcí kapličky Panny Marie Lurdské (na jejíž stavbu oceláři svého času užívají také strusku z vysokých pecí), která stále platí za poutní místo. „Nový význam získalo vloni s dokončením křížové cesty se čtrnácti zastaveními i instalací šest metrů vysokého monumentálního smrkového kříže,“ uvádí Staněk.

Vodu nechají prověřit

Celková obnova Starobělských Lurd počítá se stavbou drenážního systému, zpevněním koryta pro vodu, zídkami i dlažbou z kamene, dřevěnými stupni, hranoly, přemostěním pramene a posezením ze stoly, altánkem, štěrkovým podkladem, výsadbou stromů i rostlin… „Úpravy se už provádějí, hotovo bude příští rok,“ přibližuje Staněk.

Lurdská studánka – o jejíž vodě se na Ostravsku tvrdí, že je léčivá – asi nebude primárně k osvěžení. „Samozřejmě necháme tu vodu prověřit kvůli možné závadnosti. Jako pitná by se musela testovat pravidelně. Napití bude na vlastní zodpovědnost,“ uzavírá Staněk s tím, že by tam mohlo časem vzniknout také brouzdaliště pro děti.

Na bohulibou činnost

Iniciátoři projektu na „bohulibou činnost“ v Bělském Lese vypisují – tak jako tomu bylo v případě křížové cesty – veřejnou sbírku. Jejím garantem je společnost Ostravské městské lesy. Peníze na opravu kapličky a pramene ve Starobělských Lurdech se posílají na konto KB Ostrava, číslo: 43-9153850277/0100, variabilním symbolem je 2504, specifickým symbolem IČ právnické, anebo datum narození (ve formátu DD/MM/RRRR) fyzické osoby.

Zdroj: PODÍVEJTE SE: Obnova Starobělských Lurd v Ostravě pokračuje. Na řadě je kaplička – Moravskoslezský deník

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: