Od 25. února je do odvolání ve všech vnitřních prostorách staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, zavedena povinnost používat ochranných prostředků dýchacích cest.

Chránit je potřeba nos i ústa, a to respirátorem nebo obdobný, prostředkem (vždy bez výdechového ventilu), který naplňuje minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Při vstupu do budovy úřadu máte povinnost používat respirátor nebo výjimečně dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Neplnění této povinnosti je přestupkem podle ustanovení § 92n odst.1 písm.b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Děkujeme za respektování tohoto mimořádného opatření.

Zdroj: Povinnost nošení respirátoru ve vnitřních prostorách úřadu — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: