Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Pozor, blíží se platba poplatku za psy. Termín splatnosti místního poplatku ze psů za kalendářní rok je 31. března. Letos naposledy rozešle radnice poštou složenky k úhradě tohoto poplatku. Součástí složenky bude i upozornění, že od roku 2020 nebudou již složenky k úhradě místního poplatku ze psů zasílány.

Přidělený variabilní symbol a číslo účtu zůstávají platné i pro příští období. Informace o blížící se splatnosti poplatku bude zasílána na e-mailovou adresu, kterou občané uvedli při přihlašování psa. Kdo tak neučinil a má zájem, aby mu byly informace o poplatku ze psů zasílány elektronicky, ať nahlásí správci poplatku svou e-mailovou adresu.

Přesáhne-li jeho výše částku 1000 Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

Bližší informace získáte na webu městského obvodu nebo v pondělí a ve středu od 8 – 12 a od 13 – 17 hodin (první středu v měsíci do 18 hodin) na odboru financí a rozpočtu v kanceláři č. 307, budova A, radnice ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava – Hrabůvka.

Kontakty:

Sylva Fojtíková, tel. 599 430 477
e-mail: sylva.fojtikova@ovajih.cz
Ludmila Mičaníková, tel. 599 430 315
e-mail: ludmila.micanikova@ovajih.cz

Zdroj: Pozor! Poplatek za psy je nutno zaplatit do 31. března — Čeština

Pin It on Pinterest