Žáci prvních stupňů základních škol se do lavic vrátí 12. dubna. Přidají se k nim i předškoláci v mateřských školách. Návrat ale budou provázet přísná epidemiologická pravidla. Novinky přináší jejich přehledný seznam.

Základní školy

  •  Do škol se vrátí první stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech). Týkat se to ale nebude malotřídek a škol do 75 dětí. Ty budou moci fungovat prezenčně bez střídání tříd. 
  • Povinné budou roušky.
  • Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.
  • Zatím není jasné, zda se do škol vrátí žáci ve všech okresech, záležet bude na vývoji epidemiologické situace. Klíčovou roli bude hrát kumulativní počet případů za sedm dní na 100 000 obyvatel. V okrese by neměl být vyšší, než je toto číslo za celou ČR. Rozhodnutí padne ve středu. Již teď je ale pravděpodobné, že se do škol nevrátí žáci v okrese Zlín.
  • Negativním testem se musí prokázat také účastníci přijímacích zkoušek.
  • Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků.

 Školky

  • Do školek se vrátí předškoláci, a to v maximálně patnáctičlenných skupinkách. 
  • Roušky předškolní děti nosit nemusejí.

Umělecké školy a družiny

  • Základní umělecké školy a jazykové školy se otevřou ve formě jeden žák na jednoho učitele.
  • Školní družiny jsou otevřeny pro žáky, jichž se týká prezenční výuka.

Pokud bude vývoj epidemie příznivý, měli by se od 19. dubna vrátit do výuky také posluchači posledních ročníků vysokých škol, ovšem jen na praktickou výuku v laboratořích.

Zdroj: Přehledně: Jaká pravidla budou provázet návrat žáků do škol – Novinky.cz

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: