Upozorňujeme, že dojde k odstávce systému pro vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Stane se tak od 27. července do 1. srpna 2021.

Ve čtvrtek 29. července bude možnost vyzvednout již vyhotovené osobní doklady, ale žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním ektronickým čipem (eOP) či žádosti o cestovní pas se strojově čitelnými údaji (epas) nebude možné přijímat ke zpracování. V pátek 30. července pak proběhne úplná odstávka systému a nebude možné převzít ani vyhotovené osobní doklady!

Ve dnech odstávky bude možné vydat pouze dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s omezenou platností na jeden měsíc. K podání žádosti je nutné dodat 2 fotografie o rozměrech 3,5 * 4,5 cm. Dočasný cestovní pas vydat nelze.

Od pondělí 2. srpna už bude systém plně funkční.

Zdroj: Přerušení vydávání osobních dokladů ve dnech 29.7. až 1.8.2021 — Ostrava

%d bloggers like this: