Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Nový park na Jihu připravuje město Ostrava. Jeho umístění navrhuje v blízkosti polikliniky a bude-li se projekt obyvatelům líbit, může se realizovat v letech 2020/2021. Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová spolu s projektantem návrh představí na veřejném setkání s občany Jihu 15. ledna v hlavním sále DK K-Trio Hrabůvce.

Město zamýšlí obyvatelům všech věkových kategorií v této lokalitě poskytnout relaxační prostor s atraktivním vodním prvkem. V plánu je mimo jiné výstavba komunikací, spojujících budovu polikliniky a část revitalizovaného sídliště u Savarinu, kde se nachází nově vybudovaná dětská hřiště. V prostoru může vzniknout klidová zóna, která se bude rozprostírat kolem vodního biotopu, doplněného trvalkovými a lučními porosty, včetně příslušného mobiliáře. Nově pojednaný prostor bude osvětlen novým veřejným osvětlením.

U navrhovaného vodního biotopu je z důvodu bezpečnosti počítáno s co nejmenší přístupovou hloubkou ze všech stran pro případ nechtěného vstupu. Samočistící schopnost biotopu bude zajišťovat kromě čističky i vegetační pobřežní pásmo rostlin. Vodní hladina biotopu by měla navazovat na dřevěné plato s bílými betonovými stupni v organických tvarech. Za těmito stupni by byla provedena modelace terénu, s výsadbou vzrostlé zeleně jako krycí vegetační izolace od přilehlé, stávající budovy. Na protější straně biotopu je nad hladinou počítáno s dřevěným, modelově vlnitým chodníkem, navazujícím na půlkruhové odpočívadlo. Odpočívadlo s dřevěnou dlažbou bude lemovat betonová sedací zídka, včetně modelací terénu a izolační zeleně. Počítá se s osázením ploch nově vzniklého parteru v blízkosti biotopu trvalkami a nízkými kvetoucími keři. Zahradně architektonické řešení prostoru pak bude dotvářet výsadba vzrostlých keřů a stromů. Město Ostrava odhaduje realizační náklady na 10 milionů korun s DPH.

Zdroj: Přijďte na veřejné setkání k parku s jezírkem u polikliniky — Čeština

Pin It on Pinterest