Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

U prodloužené Rudné nikdy nešlo nic podle plánu. Poslední rok ale nastal zlom a plán dokončit a zprovoznit klíčovou silnici v létě příštího roku se stále daří držet. Co chybí k naprosté jistotě?

Když všechno půjde i nadále podle plánu, v listopadu by měla dostavba nabýt právní moci a nic už ji nebude moci pozdržet či dokonce ohrozit. A začne se vybírat stavební firma, která stavbu dokončí. Alespoň tak hovoří náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Zrekapitulujme si to. Krajský úřad před časem smetl ze stolu staré stavební povolení, které nebylo technicky na takové výši, aby s jeho obsahem souhlasili lidé, kteří dostavbu blokují, a nechal připravit nové. Takové, které už zohledňuje požadavky Občanského sdružení Skalka a jeho hlavního představitele, architekta Dušana Richtára.

„K návrhu stavebního povolení jsme obdrželi připomínky od tří subjektů. Ale byly relevantní, nikoliv obstrukční,“ připomíná Jakub Unucka, podle něhož se připomínky týkaly vedení odvodňovacího systému a dalších obdobných záležitostí.

Do poloviny srpna proto krajský úřad vyhotoví finální verzi projektové dokumentace a spolu se stavebním povolením ji uveřejní na úřední desce na svém webu. Taková totiž byla dohoda všech zúčastněných stran.

„Až potom budeme jednat o věcných břemenech,“ podotkl Unucka s tím, že požadavky na výšku protihlukových stěn a provedení lávky krajský řad a Ředitelství silnic a dálnic splnili ku spokojenosti Dušana Richtára. Ten dohodu už dříve potvrdil.

„Dosáhli jsme shody nad technickým řešením protihlukových stěn a byli jsme ujištěni, že jejich kvalita nemůže už být snížena. O to jsme se snažili od počátku,“ konstatoval už dříve prostřednictvím krsajského úřadu Richtár, na němž nyní je, o jakou částku si řekne za věcná břemena v místě dostavby silnice. Není to tak dávno, co se spekulovalo o částce kolem 30 milionů korun.

„Nepředpokládám, že finanční požadavky budou takto přehnané, dříve to bylo zapříčiněno tím, že se s nimi nikdo nechtěl bavit o technickém řešení. Proto je takto nadsadili,“ vyjádřil se Unucka, jenž spoléhá na rozumné jednání protistrany. Ta se mediálně ve věci prodloužené Rudné ani nadále nechce vyjadřovat.

„Po celou dobu jsem otázky kolem prodloužené Rudné nekomentoval a s omluvou tak učiním i nyní,“ vzkázal Richtár Deníku. Pokud skutečně dojde k dohodě, stavba by mohla nabýt právní moci přibližně v listopadu, což by byl spouštěcí signál k tomu, aby krajský úřad konečně mohl začít hledat firmu, která prodlouženou Rudnou skutečně už prodlouží. Stavět by se začalo podle všeho v březnu příštího roku.

„Čtyři měsíce budeme potřebovat na samotnou dostavbu prodloužené Rudné, další měsíc na protihlukové stěny. Termín zprůjezdnění prodloužené Rudné v létě 2020 bychom chtěli dodržet,“ propočítává náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Zdroj: Prodloužená Rudná má být hotová za rok v létě – Moravskoslezský deník

Pin It on Pinterest