Úřední hodiny Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, určené pro styk s veřejností, jsou v návaznosti na usnesení vlády ČR opět stanoveny v běžném režimu, viz rozpis dále. Občané by měli nadále upřednostnit elektronický a písemný kontakt a osobně navštívit úřad pouze v nejnutnějších případech. Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a důsledné dodržování hygienických pravidel 3R: nosit Roušku (ideálně chirurgickou) nebo respirátor FFP2, dezinfikovat si Ruce a dodržovat Rozestupy.

1) Úřední hodiny pro styk s veřejností jsou stanoveny na:

Pondělí a středa 8 – 12 a 13 – 17 hodin

(každou první středu v měsíci je úřední doba prodloužena do 18,00 hodin)

Odbor správních činností (matrika, ohlašovna, Czech Point, ověřování podpisů a kopie listin)  navíc ve:

Čtvrtek 8 – 11,30 a 12,30 – 16,00 hodin

2) Úřední hodiny podatelny pro veřejnost, která se nachází na pracovišti informací:

Pondělí, středa, čtvrtek 8 – 17 hodin

Úterý  8 – 15 hodin

Pátek 8 – 13 hodin

3) Klienti, kteří nepožadují potvrzení podání, mohou toto odložit ve schránce v prostorách vrátnice budovy A

4) Při pohybu v prostorách úřadu je třeba dbát zvýšených hygienických opatření (dodržovat 3R – nosit roušku nebo respirátor, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy).

Zdroj: Provoz Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih od 15. 2. 2021 — Čeština

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: