Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 9. dubna 2020 byly vyhlášeny na dny 2. října a 3. října 2020 volby do Senátu PS ČR a zastupitelstev krajů. Občanům Ostravy je k tomuto účelu k dispozici speciální mapová aplikace, která jim pomůže snadno najít příslušnou volební místnost.

Kromě voleb do krajských zastupitelstev se v Ostravě volí kandidáti do třetiny Senátu. Jedná se o volební obvod č. 72, se  sídlem Ostrava-město, do nějž patří Čavisov, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Lhota, Hať, Hlučín, Horní Lhota, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice,  Šilheřovice, Velká Polom a Vřesina (u Hlučína). Dále také městské obvody Krásné Pole,  Martinov, Plesná, Poruba, Pustkovec, Svinov a Třebovice.

Občanům Ostravy je k dispozici mapová aplikace Kam jít volit v Ostravě? Je umístěna na webových stránkách města v záložce „Volby 2020“.  Aplikace nalezne a zobrazí po zadání adresy příslušnost k volebnímu okrsku a volební místnosti.

Ve volebních místnostech budou dodržována protiepidemická opatření, tedy používání ochranných prostředků dýchacích cest jak členy okrskových volebních komisí, tak voliči, stejně tak používání desinfekce. Bude také omezen přímý kontakt voliče se členy volební komise, ti budou mít na rukou rukavice. Bude taktéž nutné dodržování rozestupů 1,5 až 2 metry, na zemi ve volební místnosti čáru, která vzdálenost bude naznačovat.

Volič se identifikuje občanským průkazem nebo cestovním pasem, tento doklad položí na stůl před komisi a odstoupí zpět. Člen komise následně vyzve voliče, aby si kvůli identifikaci na chvíli sňal roušku. Doporučuje se, aby si volič přinesl vlastní propisku na úpravu hlasovacích lístků. Pokud tak neučiní, za plentou budou propisky, které budou průběžně dezinfikovány, stejně jako stolek za plentou, který slouží jako pracovní plocha. Desinfikována bude i samotná urna.

Občané v karanténě mohli volit buď z auta nebo si vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou. Volební stanoviště drive-in byly určeny pouze pro voliče, kterým nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař.  Takto bylo možné volit od středy do čtvrku,

Zdroj: První říjnový víkend bude patřit volbám do krajských zastupitelstev a Senátu — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: