Novou publikaci s názvem „Pamětní kniha obce Výškovice: Psáno výškovickými kronikáři v letech 1923–1966“, kterou letos na podzim vydal náš městský obvod, je zatím možno zakoupit na recepci kulturního domu K-TRIO na ul. Dr. Martínka  4 v Hrabůvce.  Otevřeno mají v  pracovní dny od 08:00 do 15:00 hodin a cena knihy je 240 Kč. Platit lze  jak hotově, tak kartou. Prodejní doba se může v závislosti na míře restrikcí změnit.

Jedná se o druhý díl v loňském roce založené Edice písemných památek městského obvodu Ostrava-Jih, který si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti prostřednictvím autentických textů historii jednotlivých částí nejlidnatějšího obvodu Ostravy. Před kaplí Nanebevzetí Panny Marie ve Výškovicích byla kniha 23. října 2020 symbolicky pokřtěna vodou z blízké výškovické tůně.

Křest knihy o dějinách Výškovic se měl původně konat v rámci sousedské slavnosti ve starých Výškovicích již v pátek 9. října. S ohledem na opatření v souvislosti s pandemií koronaviru se změnilo pojetí i termín. Knihu do života symbolickým politím vodou z výškovické tůně za přítomnosti autora Petra Lexy Přendíka přivítala pouze místostarostka Hana Tichánková: „Vydáváním těchto publikací chceme ukázat lidem, kteří tady žijí, že Jih není jen sídliště a že každá naše městská část má své dějiny, ve kterých se stalo leccos zajímavého. Autorovi knihy přeji hodně invence do dalších hezkých knih o Jihu a knize samotné, aby se líbila, aby dělala lidem radost a aby v dnešní době, kdy nemůžeme ven, smysluplně vyplnila volný čas svých čtenářů.“

Kronikář městského obvodu Petr Lexa Přendík k obsahu uvedl: „Jedná se o zcela autentický přepis dvou nejstarších výškovických kronik z let 1923–1966, který zachycuje dějiny Výškovic od jejich založení do časů, kdy byla obec připojena k městu Ostravě s ohledem na plánovanou výstavbu sídliště Nové Výškovice. Jak se v textu mění doba, mění se jazyk, styl i obsah zápisů, jež přinášejí dosud neznámá fakta o dějinách Výškovic.“ Aby byl původní text srozumitelný i dnešním čtenářům, musel jej autor doplnit o zhruba 250 komentářů, vysvětlivek a poznámek.

Naprostým unikátem je pak obrázkový doprovod. V knize o 284 stranách naleznete 130 většinou neznámých historických snímků dokumentujících podobu starých Výškovic. Značná část z nich pochází ze sbírky Stanislava Mazurka. „Vážil jsem si spolupráce s lidovým písmákem Stanislavem Mazurkem ze starých Výškovic, který celý život zasvětil sběru informací a fotografií k dějinám obce. Bohužel, krátce před odesláním publikace do tisku nás pan Mazurek navždy opustil. Právě jemu je věnovaná publikace o starých Výškovicích, jejichž zanikající podobu celý život mapoval,” dodal Přendík. Podíl na přípravě publikace o dějinách Výškovic však měla i celá řada obyvatel starých Výškovic, kteří ochotně poskytli rodinná alba k nahlédnutí a pořízení jejich digitálních kopií. Zde patří velké poděkování zejména Evě Staňkové a Janu Havránkovi.

Knihu, na jejíž přípravě obecní kronikář průběžně pracoval 18 měsíců, je možné zakoupit v KD K-TRIO a až se uvolní protikoronavirová opatření, tak také v Info Jih !!! na náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce na ul. Horní.

Zdroj: Publikaci Pamětní kniha obce Výškovice koupíte v K-TRIO v Hrabůvce — Čeština

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: