Železnice je dnes pro nás naprosto běžnou součástí života mnoha z nás. Vnímáme jí jako něco úplně samozřejmého. Její vznik a rozvoj v 19. století přitom znamenal naprosto zásadní dějinný zvrat, když urychlil modernizaci tehdejší společnosti, podpořil překotný hospodářský rozvoj a zpřístupnil cestování také lidem, kteří nepatřili k vyšším společenským vrstvám. Ostravsko nebylo výjimkou.

Nádraží Svinov koncem 19.století.

Také tento snímek je od 9. 9. k vidění na výstavě Ostravská nádraží.

Zdroj: Archiv MMO

Už od 9. 9. se ve 2. patře Nové radnice na Prokešově náměstí otevírá výstava s názvem „Ostravská nádraží“. Na 9 panelech, zpracovaných archiváři Archivu města Ostravy, reprezentativně shrnuje historii a vývoj ostravských nádraží i vlakových zastávek. Věrně tak zachycuje dobu, kdy vlak zmenšil prostorové i mentální vzdálenosti, kdy železniční doprava umožnila přepravovat na do té doby nepředstavitelné vzdálenosti ohromující rychlostí zboží i lidi.

Naše výstava mapuje fenomén železnice v Ostravě prostřednictvím historie zdejších nádraží a zastávek. Věnuje se nejenom těm největším a nejznámějším železničním budovám, ale i malým zastávkám z nichž generace Ostravanů odjížděly každý den za prací anebo o víkendech opouštěly město směrem do Beskyd za čistým vzduchem.

Zdroj: Seznamte se s ostravskými nádražími nejen v éře páry — Ostrava

%d bloggers like this: