Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Společnost Proact, přední poskytovatel řešení datových center a cloudových služeb, pomohla městskému obvodu Ostrava-Jih zamezit zpřístupňování osobních údajů v souborových systémech v souladu s povinnostmi vyplývajícími z obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Společnost Proact ve spolupráci s městským obvodem Ostrava-Jih úspěšně navrhla a implementovala strategii, která zahrnuje klasifikaci údajů, nástroje pro viditelnost u koncových uživatelů a správu systému.

Když nařízení GDPR vstupovalo v platnost, městský obvod chtěl zlepšit funkčnost svých softwarových systémů. Společnost Proact zavedla technologie od několika dodavatelů, které umožňují mít přehled o údajích a zamezují jejich ztrátě. Tím vytvořila cenově atraktivní řešení, které městskému obvodu Ostrava-Jih přineslo lepší řízení přístupu k souborům, činnosti koncových uživatelů, klasifikaci dat a další výhody.

„Toto výběrové řízení jsme vyhráli, protože jsme prostě předložili nejlepší nabídku, která splňovala specifikace a očekávání zákazníka,“ říká Vít Létavka, generální ředitel společnosti Proact v České republice. Dodává: „Nyní má zákazník řešení, které mu umožňuje lépe spravovat jeho soubory, splňuje zákonné požadavky a nabízí lepší zabezpečení údajů.“

Městský obvod toto řešení nejprve otestoval na malém počtu uživatelů a nyní systém rozšířil do plného provozu. „Díky novému řešení můžeme udělat pořádek v údajích, které se nám hromadily celá desetiletí, a máme teď naše operace s údaji pod kontrolou,“ říká Roman Škubal, vedoucí oddělení informačních systémů Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Řešení, které společnost Proact navrhla s využitím svých rozsáhlých zkušeností v oblasti ochrany dat klienta, brání neoprávněnému přístupu k osobním údajům u koncových uživatelů, přičemž soubory jsou analyzovány a spravovány v centrálním IT systému. Všechny dokumenty zákazníka jsou nyní řádně klasifikovány a nově vytvořené dokumenty jsou průběžně automaticky klasifikovány podle přednastavených pravidel.

Vít Létavka dodává, že tento projekt přinesl společnosti Proact pozitivní zkušenost. „Zjistili jsme, že v projektech hraje velice důležitou roli čas, obzvláště pokud zahrnují nařízení GDPR. Naše pokročilé technické znalosti a úzká spolupráce s dodavateli nám umožňuje vyvinout nákladově efektivní řešení, které splňuje předpisy a včas uspokojuje potřeby zákazníka.“

Zdroj: Společnost Proact pomáhá městskému obvodu Ostrava-Jih zlepšit zpracování údajů v souladu s požadavky nařízení GDPR | CIO Business World.cz

Pin It on Pinterest