Současný dynamický vývoj společnosti přináší neustálé změny také naší Zengrovce, a to nejen celkovou vnější proměnu, ale zejména modernizaci vybavení tříd, dílenských prostor, technologií a metod výuky.

Majestátní rekonstruovaná budova nabízí atraktivní prostředí pro kvalitní výuku stále žádaných strojírenských oborů. Škola již několikrát získala prestižní certifikát „Doporučeno zaměstnavateli“, který každoročně uděluje Klub zaměstnavatelů na základě hlasování firem. Ocenění je pečetí kvality a potvrzením zájmu zaměstnavatelů o naše absolventy.

Ani distanční výuka nás nezaskočila a dostatečné vybavení IT technikou, aktivita a kompetentnost vyučujících nám usnadňuje udržovat kontakt a pravidelné vyučování i v náročné době koronakrize. V maximální míře nyní studenti využívají studijní texty a pracovní materiály v elektronické podobě, které byly vytvořeny našimi vyučujícími v rámci projektů Moderní škola a Šablony a jsou k dispozici na webu školy.

Pro školní rok 2021/2022 nabízíme zájemcům tyto studijní obory:

Čtyřleté denní studijní obory s maturitou:

  • 23-41-M/01 Strojírenství – výpočetní technika
  • 23-41-M/01 Strojírenství – automobilní technika
  • 23-41-M/01 Strojírenství – robotika
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – management ve strojírenství
  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – mechatronik (možnost získat také výuční list)

Tříletý denní učební obor s výučním listem:

  •  23-56-H/01 Obráběč kovů

Přijímací zkoušky do všech čtyřletých studijních oborů s maturitou (Strojírenství, Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač) se konají formou centrálně zadávaných jednotných přijímacích zkoušek z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. 1. termín jednotných přijímacích zkoušek připadá na 12. dubna 2021 a 2. termín na 13. dubna 2021. V rámci přípravy nabízíme žákům 9. ročníků ZŠ přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám v období únor – duben 2021.

Uchazeči o studium tříletého učebního oboru s výučním listem (Obráběč kovů) přijímací zkoušky nekonají.

Bližší informace naleznou uchazeči na webových stránkách školy www.spszengrova.cz, facebooku školy a instagramu školy.

SPŠ, Ostrava-Vítkovice: vychází z tradice, nabízí kvalitu a rozvíjí vize

Velký význam má v našem vzdělávání propojení teorie s praxí. V posledním roce došlo ve školních dílnách k vybudování nové dílny Automobilních montáží, dílny pro CNC frézování a dílny pro CNC soustružení. Moderní zařízení a finanční podpora z projektu OKAP umožnily organizovat zájmové kroužky CNC programování a obrábění, 3D měření, automobilní montáže, svařování, 3D tisku, jehož technologie je již dnes součástí mnoha odvětví, a naši studenti tak získali další cennou devizu pro trh práce. Již v průběhu studia se mohou podílet také na zakázkové výrobě v oblasti kovoobrábění.

Do skutečného světa výroby mohou studenti nahlédnout také díky Projektovým dnům s technikou rovněž financovaných z projektu OKAP. V průběhu studia žáci navštěvují technické památky, muzea a technické firmy, v poslední době to byly např. firma Ostroj v Opavě, Varroc v Novém Jičíně, firma UNIPAR a muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, Muzeum Přerov nebo sluneční elektrárna v Opavě.

Skvělou přípravou na profesní dráhu je 3D talent 2020. Tento projekt byl realizován v rámci „Programu na podporu vzdělávání a talent managementu na území statutárního města Ostrava na rok 2020“. Záměrem je připravit pro nadané žáky odborné workshopy formou projektového vyučování, kdy se na konkrétní technické pomůcce seznámí s metodikou konstruování a navrhování. Součástí projektu je spolupráce s odbornými institucemi (VŠB, odborné stáže, externí firmy) a soutěž, jejímž cílem bude návrh propagačních předmětů, které by prezentovaly město Ostrava a mohly by posloužit městu k aktivní propagaci.

Jazyková vybavenost našich žáků je podporována projektem Yes, I Do, ve kterém vybraní studenti 3. ročníků získávají znalosti technické angličtiny při tandemové výuce učitelů angličtiny a strojírenské technologie. Jde o tzv. blended learning – tj. o výuku s internetovou podporou. Projekt Edison zase přinesl prezentace stážistů z cizích zemí v anglickém jazyce. Žáci se tak v rámci hodin anglického jazyka seznámili s kulturou, historií, jazykem a současným děním v různých zemích. Ve spolupráci s JC Hello (projekt MS kraje – Rodilí mluvčí do škol) v rámci hodin angličtiny probíhají pravidelně konverzace na různá témata s rodilými mluvčími z Velké Británie, což nenarušila ani dálková výuka. Aktivní studenti mohou svou komunikační zdatnost v anglickém i českém jazyce předvést na Prezetiádách, které se konají 2x ročně a motivují účastníky zajímavými tématy i hodnotnými cenami.

Kromě vzdělávání a zábavy se v poslední době rozšířil počet akcí, které jsou charitativního nebo veřejně prospěšného rázu, vedou k upevnění morálních hodnot, toleranci, ochotě nezištně pomoci a účastnit se aktivně dění ve svém okolí. K takovým patří spolupráce s mobilním hospicem Ondrášek zejména formou každoročních sbírek, nebo organizace veřejné sbírky na pomoc tělesně postiženým – tzv. Srdíčkové dny. Již 10 let trvá spolupráce s Krevním centrem Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě v podobě každoroční akce Společné dárcovství krve plnoletých studentů. Samozřejmostí se stalo zapojení do Krajské sbírky potravin pro Potravinovou banku Ostrava. Od roku 2017 máme titul Zelená škola, který umožňuje třídit odpad i elektroodpad a baterie a podílet se tak na ochraně životního prostředí.

Pokud chcete budovat kariéru v našem průmyslovém regionu, baví vás technika nebo uvažujete o vlastním podnikání, máte rádi stroje, automobily nebo počítače, hledáte školu dostupnou tramvají, autobusem i vlakem, kde budete mít možnost také sportovního a kulturního vyžití v kolektivu podobně zaměřených spolužáků a pod vedením zkušených a vstřícných odborníků, pak jsou pro vás dveře naší průmyslovky otevřené.

Přijďte se přesvědčit, že i po 100 letech držíme krok s dobou, a navštivte alespoň virtuálně naše Dny otevřených dveří. Uskuteční se ve středu 10. února 2021 od 15 do 18 hodin.

Zdroj: https://sdeleni.idnes.cz/ostrava/sps-ostrava-vitkovice-p-o-vychazi-z-tradice-nabizi-kvalitu.A210122_140742_ostrava-sdeleni_hradr

Zdroj: https://sdeleni.idnes.cz/ostrava/sps-ostrava-vitkovice-p-o-vychazi-z-tradice-nabizi-kvalitu.A210122_140742_ostrava-sdeleni_hradr

Zdroj: https://sdeleni.idnes.cz/ostrava/sps-ostrava-vitkovice-p-o-vychazi-z-tradice-nabizi-kvalitu.A210122_140742_ostrava-sdeleni_hradr

Zdroj: iDNES.cz

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: