V pátek stát předal staveniště pro opravu mostů mezi vítkovickým nádražím a městským stadionem a v pondělí 15. listopadu tam již začaly přípravné práce před dvouletou demolicí a následnou výstavbou nových mostů. Kudy se bude jezdit?

Dlouho očekávaná generální rekonstrukce mostů na jednom z nejfrekventovanějších ostravských tahů je tady. Léta její předzvěstí byly červeno-bílé silniční sloupky z vnitřní strany vozovky mezi jednotlivými mosty, nyní se ale z provizoria stane staveniště.

„První fáze oprav jsou zpočátku proveditelné bez zásadních dopravních změn, citelnější úpravy provozu nastanou po Vánocích,“ popsal Deníku mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.Dlouhodobě se počítá s tím, že tak významný tah třetím největším městem v zemi nelze jen tak zavřít, proto bude provoz sveden střídavě na jeden a posléze druhý, už nový most, po nichž se bude jezdit obousměrně.

„Převedení dopravy do obousměrného režimu předpokládáme zhruba od poloviny ledna 2022,“ informoval mluvčí Mazal. To však platí pouze pro automobily do 3,5 tuny, těžší vozidla mají využít jednu ze dvou oficiálních objízdných tras: buďto po ose Rudná – Místecká – Mariánskohorská – Plzeňská – Rudná, nebo na trase Rudná – Frýdecká – Bohumínská – D1 (po exit 354) – Rudná.

Dá se však předpokládat, že tudy, či jinudy po vedlejších cestách se vydá i řada dalších řidičů, protože po mostech projede víc než 34 tisíc vozidel denně, přičemž v dopravních špičkách nebo při fotbalových zápasech auta více stojí než jedou – a to při nezúženém provozu!

„Prosíme o trpělivost v možných kolonách vznikajících od ledna během dopravní špičky. Vzhledem k vytíženosti silnice se budeme snažit dodržet a snad i urychlit dvouletý harmonogram oprav,“ dodal Miroslav Mazal z ŘSD. Pro stát generální rekonstrukci mostů, ale i přilehlého úseku vozovky v oblasti křižovatky se Závodní ulicí, provede firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. Vysoutěžena cena oprav je 239 milionů bez DPH.

Zdroj: Staveniště Rudná, práce začaly, co znamená demolice mostů pro 34 tisíc aut denně – Moravskoslezský deník

%d bloggers like this: