Obyvatelé Ostravy-Jihu se přes léto seznámí se strategickým plánem. Dokument, který zastupitelé schválili v červnu má 160 stran a říká, jak by měl obvod v budoucnu vypadat bez ohledu na to, kdo bude radnici vládnout.

Veškeré priority městského obvodu Ostrava-Jih nově shrnuje strategický plán FajnOVA Ostrava-Jih. Jeho cílem je, aby se z obvodu stalo místo, kde se lidem nejen dobře žije, ale také tady mohou příjemně trávit volný čas. Strategických cílů má vedení obvodu celkem 5. Tím prvním je revitalizace veřejného prostranství.

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Tady spadají všechny ty projekty, které už dneska děláme. Zeleň za Lunou, zeleň Savarin, náměstí, stavby nových chodníků, prostě všechno, co je na ulici mezi domy. Druhou prioritou je doprava. Jako chytré parkování, parkování , udržitelná mobilita, sdílená kola , dopady na veřejnou dopravu, ale jsou tam i velké investiční akce z oblasti dopravní.”

Nejvýznamnější je prodloužená Krmelínská. Až bude tato spojka mezi bývalým Intersparem nad Dubinou a Makrem, zprovozněna, stane se de facto obchvatem Jižního města pro veškerou tranzitní dopravu, která přijíždí od Nového Jičína.

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Máme tam návrh řešení budoucí obslužnosti veřejnou dopravou průmyslové zóny v Hrabové, protože víme, že dneska ti lidé se do té zóny dostávají veřejnou dopravou poměrně komplikovaně. Máme tam mimoúrovňovou křižovatku Ruská Závodní, máme tam rozšíření křižovatky na Moravské Závodní.”

Dalším pilířem je školství. Vedení obvodu chce mít školy v mnohem vyšší kvalitě než jsou dnes.

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana pro Uhelnou platformu a RESTART v MS kraji: “Pokud to jsou rodiny s dětmi, mladé rodiny, tak chtějí aby tady měly možnost pestrého a kvalitního vzdělání. Obvod se tomu hodně věnuje už v současnosti, ale do budoucna má právě jeden z těch strategických cílů proměnit, nebo posunout ještě oblast vzdělávání jak z hlediska kvality škol, tak z hlediska toho, co se v nich učí, jaká tam panuje atmosféra a podobně.”
Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Všechno, co se týče škol, modernizace učeben, různé enviromentální prvky. Na zahradách tady budeme řešit sběrače dešťové vody, ale tady do toho balíku patří i řada měkkých opatření. To znamená různí sociální pracovníci do škol, kariérní poradci.”

Strategický plán počítá i s modernizací komunikačních prostředků na úřadě, aby byl blíže lidem a s podporou komunitního života.

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Chceme, aby se tady lidi cítili příjemně a aby se tady setkávali, takže chceme podpořit komunitní život. Když pominu sousedské slavnosti, festivaly, různé akce a náměstí. které pořádáme, tak tady patří i výstavba hlavní infrastruktury, kterou k tomu potřebujeme. Takže pokud vezmu, že tady bude spadat i život ve sportovních klubech, tak se bavíme i o výstavbě sportovních areálů, o opravě sportovní haly na Dubině, výstavby akvaparku na Svazácké ulici, různé další hřiště fotbalové, tenisové, beach volejbalové.”

Strategický plán už brzy najdete na webu a na sociálních sítích a radnice vydala i skládací brožuru, která obsahuje 21 hlavních investičních, nebo neinvestičních priorit. K dispozici bude mimo jiné na Slavnostech Ostravy-Jihu.

Zdroj: Strategický plán Ostravy-Jihu změní obvod k lepšímu. Má pět strategických cílů | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

%d bloggers like this: