Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Během letošního ročníku stejnojmenné prezentace se v K Triu představilo celkem jedenáct středních škol a učilišť z Ostravska. Součástí pořádané akce byla také nabídka interaktivních workshopů pro žáky osmých a devátých tříd, kteří se rozhodují, kam zamíří po základní škole.

Propojení základního a středního školství ocenila také místostarostka Dagmar Hrabovská: „Z minulosti dobře vím, že tato akce má vždy velmi dobrý průběh a skvělé zajištění. Líbí se mi, jak sami středoškoláci dovedou žákům základních škol atraktivně podat důležité informace. Pokud v sobě děti díky tomu objeví řemeslné vlohy a sami si zvolí obor, který je baví, projeví se to v budoucnu při jejich pracovní uplatnitelnosti.“

Právě základním školám byla určena soutěžní část, kdy svou zručnost předvedla družstva z celkem osmnácti škol. Plnili praktické úkoly z různých řemeslných oborů – od barmana nebo kuchaře, přes floristu a obkladače až třeba k protetikovi. V ostré konkurenci nakonec zvítězil zástupce Jihu – Základní škola B. Dvorského.

Důležité bylo nejen samotné provedení úkolů, ale také jejich přesné pochopení a spolupráce celého týmu,“ zdůrazňuje ředitel Základní školy B. Dvorského Miloš Kosík, kterému vítězství udělal opravdovou radost. „Je vidět, že nejen sport, elektronika či umělecké obory, ale ani praktické, řemeslné činnosti nejsou našim žákům cizí,“ hodnotil spokojeně.

Ovšem, nejen prací živ je člověk. Proto nechyběly vydařené středoškolské prezentace. Ty přinesly atraktivní ukázky jako barmanskou show, demontáž autodílů nebo roboty v práci. Nezapadly ani květinové dekorace pro okrasu.

Místostarostce Hrabovské nadšení účastníků neuniklo a spatřuje v něm další důkaz, že prezentační soutěž tohoto typu znamená krok správným směrem: „Je dobře, že střední školy si uvědomují svou roli a chápou, že školství nesmí nikoho vzdělávat pro úřad práce. Projekt Řemeslo má zlaté dno je velmi užitečný pro žáky posledních ročníků základních škol i jejich rodiče. Navíc, sami středoškoláci si při něm leccos vyzkouší.“

Zdroj: Střední odborné školy opět ukázaly že „Řemeslo má zlaté dno“ — Čeština

Pin It on Pinterest