Kvalitní práce se vyplácí. U pedagogů obzvlášť, protože plody, které zasadí, jsou mnohdy sklizeny až s odstupem času. A v případě jejich pozitivního vlivu na žáky či studenty pak z jejich přístupu těží v budoucnu celá společnost.Městský obvod Ostrava-Jih si práce učitelů velmi váží a deset z nich vybral a ocenil ve dvou kategoriích, a to Výrazná pedagogická osobnost a Dlouholetá pedagogická tvůrčí činnost. Další dva ředitelé si vysloužili poděkování za jejich přínosné aktivity, a to u příležitosti odchodu do důchodu a za zabezpečení chodu krizové školky a školy.

Pedagogové převzali v pondělí 29. 3. 2021 v obřadní síni radnice ocenění od místostarostky pro oblast školství Dagmar Hrabovské. Ta mimo jiné poukázala na to, že mnozí z učitelů museli v uplynulých měsících vzhledem k různým opatřením poskytovat vzdělávání formou distanční výuky.

„Byl to složitý čas nejen pro žáky a jejich rodiče, ale také pro učitele. Museli za krátkou dobu vstřebat hodně technických informací spojených s on-line výukou, ale poradili si s tím nadmíru dobře. Jan Amos Komenský by z nich měl určitě radost,“ uvedla místostarostka Dagmar Hrabovská.

Během tradičního slavnostního předávání, které probíhalo za přísných hygienických opatření a v komorní atmosféře, se ovšem myslelo na všechny pedagogy.  Nejen na ty, kteří dnes zavítali do obřadní síně.

„Touto cestou bych také chtěla poděkovat všem ostatním učitelům a ředitelům za to, že velmi rychle zvládli distanční výuku. Nelekli se nové formy vyučování a v náročných podmínkách, a to s velkým nasazením, předávali znalosti a vědomosti svým žákům,“ zmínila dále místostarostka s tím, že velký dík také náleží všem pedagogům a zaměstnancům mateřských škol. Ti totiž téměř bez přerušení zabezpečovali jejich chod a péči o děti.

„U této příležitosti bych ale také chtěla moc poděkovat rodičům, kteří museli část pedagogické práce vzít na svá bedra. Velmi si toho vážím a přeji nám všem, aby zlepšená pandemická situace umožnila brzký návrat dětí i žáků do škol,“ doplnila Dagmar Hrabovská.

Místostarostka Dagmar Hrabovská zároveň posílá všem pedagogům ke Dni učitelů následující přání:

„Vážení pedagogové, Den učitelů si připomínáme ve velmi obtížné době způsobené pandemií covid-19. Je tomu rok, kdy do vaší práce vstoupila distanční výuka, uzavření škol, kdy se systém vyučování ze dne na den od základů změnil. Vy jste v této zkoušce obstáli na jedničku. Přeji vám hodně pevného zdraví na duši i na těle, mnoho sil, tvůrčí invence a uspokojení z vykonané práce. Přijměte poděkování nás všech.“

OCENĚNÍ UČITELÉ

kategorie: VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST

Tereza Ondřejová – MŠ I. Herrmanna

Lenka Holásková – MŠ Srbská

Mario Zemánek – ZŠ Provaznická

Monika Gajdičiarová –  ZŠ Chrjukinova

Veronika Tkačuková – ZŠ MUDr. E. Lukášové

kategorie: DLOUHOLETÁ PEDAGOGICKÁ TVŮRČÍ ČINNOST

Anna Vařeková – ZŠ a MŠ Mitušova 16

Karla Panáčková – ZŠ a MŠ Šeříková 33

Marcela Labaničová – ZŠ a MŠ Dvorského

Šárka Augustová – MŠ J. Maluchy 105

Eva Kačníková – ZŠ Jugoslávská

PODĚKOVÁNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ PRÁCI:

Alena Píchová – MŠ J. Maluchy

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI PŘI ZŘÍZENÍ KRIZOVÉ ŠKOLKY A ŠKOLY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU:

Jan Vermiřovský – ZŠ a MŠ Březinova

Zdroj: Učitelé převzali ocenění za jejich kvalitní práci — Čeština

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: