Také chodu Magistrátu města Ostravy se od pondělí 12. října dotkne usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření.

Usnesením vlády z 8. října 2020 je s účinností od 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin omezen rozsah úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.

Nově bude úřad otevřen v těchto dnech a hodinách:

  • PONDĚLÍ 8:00 – 13:00 hodin
  • STŘEDA 12:00 – 17:00 hodin

V tomto rozpětí úředních hodin se mohou dostavit i klienti, kteří na daný časový rozsah nebyli objednáni.

Občané, kteří se na ostravském magistrátu již objednali, se dostaví v původním termínu a čase, tedy i mimo výše uvedené úřední hodiny.

Od pondělí 12. října minimálně do 25. října je také uzavřena pro veřejnost vyhlídková věž Nové radnice, včetně infocentra pod věží.

S ohledem na průběžně se měnící legislativu, doporučujeme sledovat informace na těchto stránkách:

Krajská hygienická stanice

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/://koronavirus.mzcr.cz/

Zdroj: Upozornění na změnu v chodu Magistrátu města Ostravy — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: