Na základě množících se dotazů na téma omezení pohybu mezi okresy na základě nařízení vlády a další související skutečnosti přinášíme následující upřesnění.

Okres Ostrava tvoří mimo Ostravu dále obce (z toho 4 města) – Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

Na tomto teritoriu stačí pro cesty do práce úřední doklad s vyznačeným místem bydliště, nejlépe občanský průkaz. V situaci, kdy má občan v Ostravě faktické bydliště, ale ohlášené trvalé bydliště má v jiném okrese, je doporučen také jiný hodnověrný doklad, jako je nájemní smlouva atp. Pokud si občan za místo pobytu vybere např. Ostravu, musí se zdržovat v Ostravě.

Statutární město Ostrava je pro účely krizových opatření bráno jako jedna obec. Pokud tedy občan Ostravy, bydlící ve kterémkoliv městském obvodu (Ostrava se nečlení na městské části, ale na městské obvody), vykonává sportovní či jiné oddechové a rekreační aktivity, může k tomuto účelu využít celé území statutárního města Ostravy. Musí však dodržet další podmínky, jako je použití například užití ochranných pomůcek dýchacích cest nebo aktivita prováděná pouze se členy společné domácnosti a dobu od 05.00 do 20.59 hodin. V dalších případech tedy např. občan města Klimkovice může vykonávat sportovní a rekreační aktivity pouze v denní dobu na území města Klimkovice atp.

Občan (obyvatel) obce není při svých cestách omezen jen teritorii jednotlivých obcí (okresu), ale také účelem své cesty a časem. Vyplývá to z nařízení vlády, která se takto rozhodla omezit pohyb a kontakty s jinými osobami na nezbytné minimum.

Přehledně zpracované informace najdete zejména na tomto odkazu:

https://okresy.mvcr.cz/

Zdroj: Upřesnění pravidel pro pohyb mezi okresy

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: