Zatímco poprvé se Ostrava stotisícové pokutě uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na novou tramvajovou trať úspěšně ubránila, tentokrát předseda úřadu Petr Mlsna pokutu potvrdil. Město ji zaplatí, ale obrátí se na soud.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) postupně kritizoval dva dodatky, které město uzavřelo ke smlouvě s vysoutěženým dodavatelem projektové dokumentace nové tramvajové trati v Porubě a Pustkovci.

Za první dodatek uložil úřad pokutu ve výši sto tisíc korun už v roce 2018. Tehdy se město ubránilo a pokutu nakonec platit nemuselo. Teď je ale situace zcela jiná.

ÚOHS pokutuje druhý dodatek, který umožnil vyplatit dvěma firmám přes 2,6 milionu z celkové částky 10,5 milionu korun ještě před dodáním finální verze dokumentace. Ta však byla původně podmínkou pro vyplacení dohodnuté částky.

V květnu proto úřad uložil novou pokutu, opět ve výši sto tisíc korun, za údajně nezákonné zvýhodnění dodavatele projektové dokumentace.

Ostrava se podle úřadu dopustila přestupku

Město sice opět podalo své námitky formou takzvaného rozkladu k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi, ten je ale zamítl a potvrdil platnost prvostupňového rozhodnutí úřadu. Podle něj se Ostrava v souvislosti s veřejnou zakázkou nazvanou Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba dopustila přestupku a do dvou měsíců musí zaplatit pokutu sto tisíc korun a navíc tisíc korun na náklady řízení. Verdikt je pravomocný.

„Obviněný – statutární město Ostrava – se dopustil přestupku tím, že v rozporu se zákonem bez nového zadávacího řízení uzavřel dodatek smlouvy číslo 2. Tím, že upravil platební podmínky, změnil ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch dodavatele,“ stojí v odůvodnění ÚOHS.

„Nelze vyloučit, že kdyby zadavatel nastavil mírnější požadavky na platební podmínky již při vyhlášení zakázky, mohlo se zúčastnit více dodavatelů,“ popsal úřad.

Vedení města se závěry úřadu nesouhlasí

Mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná uvedla, že město pokutu zaplatí. „Se závěry ÚOHS ale zásadně nesouhlasíme. Budeme se bránit správní žalobou ke Krajskému soudu v Brně,“ dodala.

Podle ostravského primátora Tomáše Macury se ÚOHS z velké části nevypořádal s právní argumentací města, proto budou žádat soudní přezkum.

Město podle něj vyhovělo dodatkem smlouvy oprávněnému požadavku dodavatele na změnu platebních podmínek a zaplatilo část peněz za řádně provedenou dílčí část zakázky.

„Důvody, které vedly k uzavření dodatku se zhotovitelem projektové dokumentace pro územní řízení, byly v době uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nepředvídatelné. Nemohli jsme vědět, že se plnění smlouvy protáhne na více než pět let z původně předpokládaného jednoho roku, a to v důsledku zdlouhavého povolování stavby z hlediska posouzení jejího vlivu na životní prostředí (EIA). Povolení je podmínkou pro odsouhlasení projektové dokumentace jako čistopisu, ale proces EIA doposud neskončil,“ uvedl primátor.

Veřejné projednání začalo už loni

Krajský úřad zatím nemůže v procesu EIA dokončit ani veřejné projednání stavby, které začalo loni v létě, ale pozdě večer bylo přerušeno pro velkou účast diskutujících s argumenty proti výstavbě trati v zastavěném území města.

Dokončení veřejného setkání bránila špatná epidemiologická situace, ale také námitky podané spolkem Prosíme, přemýšlejme, který dlouhodobě kritizuje stavbu trati i procesní vady.

Upozornil například na to, že předložená dokumentace EIA je částečně plagiátem z dokumentace EIA výstavby jiné silnice – Severního spoje. Veřejné projednání se bude moci znovu konat až poté, co se s námitkami vypořádá ministerstvo životního prostředí. Není přitom vyloučené, že proces EIA stavby tramvajové trati nakonec dořeší úřad jiného kraje.

Spolek podal námitku, že kraj je podjatý

„Loni rozhodlo ministerstvo pro místní rozvoj, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje je podjatý ve věci Severního spoje – má totiž smlouvu s městem o tom, že se budou na stavbě společně podílet. My jsme přesvědčení, že obě stavby spolu souvisejí, část dokumentace je shodná, riziko podjatosti krajského úřadu tedy může platit i pro projekt tramvajové trati,“ uvedla za spolek Prosíme, přemýšlejme jeho radní Markéta Vysloužilová.

„Podali jsme proto námitku podjatosti, kterou se teď zabývá ministerstvo životního prostředí. Domníváme se, že také o vlivu stavby tramvajové trati na životní prostředí by měl rozhodnout jiný krajský úřad,“ dodala.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/ostrava-tramvajova-trat-pokuta-uhos-poruba-macura.A210913_073003_ostrava-zpravy_jog

%d bloggers like this: