Ústavní soud zarazila neschopnost a neochota vlády vysvětlit, proč svými opatřeními omezila provoz značné části maloobchodu, zatímco další část tohoto odvětví mohla na základě výjimek fungovat. ÚS v pondělí omezení, které platilo do 14. února, zrušil.

Ačkoliv soudci nelpěli s ohledem nouzový stav na formalitách, absenci jakéhokoliv relevantního odůvodnění opatření označili za extrém. Vláda se ke zdůvodnění neměla ani v rámci řízení před Ústavním soudem.

Skutečnost, že vláda „není schopna či ochotna uvést žádné relevantní a konkrétní důvody, proč je daný zákaz nezbytný, proč nelze vystačit s méně robustními zásahy do základních práv”, je podle soudu na pováženou.

Soudci přitom zmínili, že kabinet měl na to dost času.

Jakkoliv soudci uznali, že část omezení, respektive na ně navázaných výjimek, má racionální důvod, řada jiných postrádá zdůvodnění.

Soud zmínil, že například umožnění otevření květinářství či prodejen zbraní a střeliva bez patřičných argumentů pro nezbytnost výjimky, nese znaky „nepřípustné libovůle”.

„Toto odůvodnění přitom není jen nezbytným podkladem pro přezkum prováděný Ústavním soudem, nýbrž také pro společenskou akceptaci a tedy i legitimitu krizových opatření,” připomněl v odůvodnění soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Zdroj: Ústavní soud byl neschopností a neochotou vlády zaskočen – Novinky.cz

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: