Ředitelství silnic a dálnic ČR zastoupené lokálně Správou Ostrava plánuje uzavření silnice I/11 v Ostravě (směr Havířov). Nutné opatření vlivem opravy znemožní od soboty 14. 11. do pátku 20. 11. 2020 průjezd Rudnou ulicí na úrovni mimoúrovňové křižovatky s ulicí Plzeňskou.

Preventivní údržbová činnost správce komunikace proběhne v termínu od soboty 14. 11. do pátku
20. 11. 2020. Začne se cíleně o víkendu po odeznění hustého provozu způsobeného pracovním týdnem. ŘSD zařídí výměnu asfaltových vrstev, které u mimoúrovňového křížení silnic I/11 a II/647 ztratily kvalitativní standardy. Oprava povrchu proběhne za úplné uzávěry nájezdů i sjezdů Rudné ulice, k lepší orientaci pomůže ilustrativní mapa v příloze tohoto textu.

Změny dopravy budou viditelně označeny, řidiči mohou alternativně využít dalších křižovatek fungujících nedaleko před, nebo za uzavírkou. Omlouváme se za šestidenní zásah do ostravské infrastruktury, odměnou bude prvotřídní povrch dostupný více než 35 tisícům aut denně.

Zdroj: V rámci údržby bude uzavřena ulice Rudná v Ostravě — Čeština

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: