Rada městského obvodu Ostrava-Jih 29. května rozhodla o podání žádosti statutárnímu městu Ostrava na přípravu změny územního plánu a vydání územního opatření, vedoucího k vyhlášení stavební uzávěry. Ta by měla zakázat veškerou stavební činnost vedoucí k vzniku nových ubytoven minimálně na území Jihu. Těch nyní funguje v obvodu třináct.

„Nepřestáváme hledat řešení problémů s ubytovnami a jejich obyvateli. Složitost situace je dána i vysokou kumulací ubytoven. Na Jihu jich aktuálně máme třináct. Rada jednak znovu požádala o možnost vyhlášení tzv. bezdoplatkových zón, a to ve čtyřech lokalitách.  Nyní žádáme město o přípravu zadání změny Územního plánu Ostravy tak, aby bylo možno vyhlásit stavební uzávěru na vznik dalších ubytoven v obvodu. Zvýšenou pozornost problematice ubytoven věnuje i vláda, tak věřím v brzké změny ve prospěch slušných lidí,“ uvedl starosta Martin Bednář. O vyhlášení tzv. bezdoplatkových zón požádala rada Jihu již vloni. Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, který o věci rozhodoval v rámci přenesené působnosti, však ve všech případech k závěru, že nebyly splněny zákonem o pomoci v hmotné nouzi předpokládané podmínky a toto opatření obecné povahy nevydal.

 

Pin It on Pinterest