Město Ostrava rozšířilo výčet povolání, jejichž pracovníci mohou umísťovat své děti do vybraných základních škol. Doposud se tato možnost týkala pouze zaměstnanců bezpečnostních složek, poskytovatelů zdravotních služeb, lékařů, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil a pracovníků sociálních služeb.

Nově byl seznam rozšířen o děti zaměstnanců finanční správy a úřadu práce, pedagogických nebo nepedagogických pracovníků škol a mateřských škol, zaměstnanců školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školního stravování a také České pošty. Cílem je umožnit rodičům dětí vykonávat práci, která souvisí s prevencí šíření nového koronaviru a léčbou osob, které jím onemocněly.

V městském obvodu Ostrava-Jih takto funguje ZŠ Březinova. Výuka trvá vždy od pondělí do pátku, od 6.00 do 18.00 hodin. Dětem se zde věnují pedagogičtí pracovníci, družinářky a další zaměstnanci. Zatímco dopoledne se žáci povinně věnují distanční výuce, odpolední program je uzpůsoben dětem a jejich věkové skladbě.

Zdroj: Volných míst ve školách mohou pro své děti využít pracovníci dalších profesí — Čeština

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: