K nárůstu dochází pravidelně každý rok v zimních měsících, nicméně v letošním roce v souvislosti s probíhající pandemií covid-19 je tento nárůst natolik vysoký, že reálně hrozí situace, že krematorium nebude moci plynule přijímat ostatky zemřelých od pohřebních služeb. Tuto situaci řešily krizové štáby města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Protože ostravské krematorium je jediné v kraji, byl požádán o pomoc při řešení i Ústřední krizový štáb.

Na základě stanoviska stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu, kdy lze za pomoci složek Integrovaného záchranného systému nebo Armády České republiky využít služeb jiných krematorií v rámci České republiky, bylo využito tohoto řešení. V sobotu 9. ledna byly za pomoci příslušníků Hasičského záchranného sboru MSK a za asistence Policie České republiky převezeny ostatky 58 zesnulých z ostravského krematoria ke zpopelnění do krematoria v Hustopečích. Krematoria běžně využívají navzájem svých služeb i obecně během roku například z důvodů technologických odstávek či poruch kremačních pecí. Veškeré činnosti s tím spojené jsou prováděny dle zákonných předpisů, stejně bylo postupováno i v případě převozu těl z ostravského krematoria.

„Není pravda, že ostravské zařízení mělo problém s kapacitou i v běžném stavu, jak zaznělo na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví minulý týden. Vůči takovému tvrzení se ohrazujeme. Ostravské krematorium se až nyní, poslední týdny, potýká s výrazným nárůstem zemřelých, který jednoznačně souvisí s probíhající pandemií, proto jsme upozornili na tento stav Ústřední krizový štáb a pomohli s návrhem řešení. Je velmi pravděpodobné, že podobnou situaci budou řešit i jiná krematoria v Česku, proto uvítáme centrální koordinaci a operativní přerozdělení těl zemřelých při případném naplnění kapacit některých kremačních zařízení. Té se ujalo Ministerstvo pro místní rozvoj,” uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

V současné době Ministerstvo pro místní rozvoj, které je garantem zákona o pohřebnictví, ve spolupráci s krizovými orgány shromažďuje údaje za všechna krematoria s cílem pomoci při řešení podobných situací v rámci celé ČR.