V pondělí 1. 1. 2018, bude z důvodu konání Novoročního ohňostroje v Ostravě-Hrabůvce pro veškerou dopravu uzavřen kruhový objezd u zastávky Josefa Kotase, dojde ke změně organizace dopravy na linkách č. 1, 3, 12, 15, 17, 26, 27, 41, 48, 50 a 55. Doprava na tramvajových linkách bude omezena cca v době od 17:50 h do 18:20 h a na autobusových linkách cca v  době od 17:15 h do 19:00 h.

1) VÝLUKA NA TRAMVAJOVÝCH LINKÁCH č. 1, 3, 12, 15 a 17

 • Doprava na tramvajových linkách bude omezena cca v době od 17:50 h do 18:20 h.
 • Spoje tramvajových linek (směr Dubina) budou ukončeny, podle své trasy, na zastávce Poliklinika nebo Hotelový dům Hlubina nebo budou na těchto zastávkách vyčkávat v řádu několika minut a poté budou dále pokračovat v jízdě po svých trasách na konečnou zastávku Dubina.
 • Náhradní doprava nebude zavedena, kruhový objezd u zastávky Josefa Kotase bude neprůjezdný pro veškerou dopravu.
 • Tramvajové zastávky Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiřikovského a Dubina nebudou dočasně obsluhovány.
 • Ve směru z Hrabůvky může docházet na výlukou dotčených linkách ke zpoždění v rozmezí 1 – 11 minut.
 • Na jmenovaných linkách nebudou cca od 17. hodiny dodrženy zaručené bezbariérové spoje uvedené v jízdním řádu.

ORGANIZACE DOPRAVY

 • Linka č. 1
  Spoj s odjezdem v 17:35 h ze zastávky Hlavní nádraží bude ukončen na zastávce Poliklinika.
  Spoj s odjezdem v 17:55 h ze zastávky Hlavní nádraží na zastávce Poliklinika vyčká 5 minut, poté pojede po své trase směr Dubina.
  Spoj s odjezdem v 18:01 h ze zastávky Dubina započne svou jízdu v 18:06 h na zastávce Poliklinika, z které pojede po své trase směr Hlavní nádraží.
 • Linka č. 3
  Spoj s odjezdem v 17:10 h ze zastávky Poruba vozovna bude ukončen na zastávce Poliklinika.
  Spoj s odjezdem v 17:41 h ze zastávky Poruba vozovna bude na zastávce Poliklinika vyčkávat 10 minut, poté pojede po své trase směr Dubina.
  Spoj s odjezdem v 17:53 h ze zastávky Dubina započne svou jízdu v 17:58 h na zastávce Poliklinika, z které pojede po své trase směr Poruba vozovna.
  Spoj s odjezdem v 18:13 h ze zastávky Dubina bude o 3 minuty opožděn. Pojede po své trase směr Poruba vozovna.
 • Linka č. 12
  Spoj s odjezdem v 17:32 h ze zastávky Hranečník bude ukončen na zastávce Hotelový dům Hlubina.
  Spoj s odjezdem v 17:52 h ze zastávky Hranečník bude na zastávce Hotelový dům Hlubina vyčkávat 3 minuty, poté pojede po své trase směr Dubina.
  Spoj s odjezdem v 18:02 h ze zastávky Dubina započne svou jízdu v 18:07 h na zastávce Hotelový dům Hlubina, z které pojede po své trase směr Hranečník.
 • Linka č. 15
  Spoj s odjezdem v 17:43 h ze zastávky Výškovice bude ukončen na zastávce Hotelový dům Hlubina.
  Spoj s odjezdem v 18:03 h ze zastávky Výškovice bude na zastávce Hotelový dům Hlubina vyčkávat 7 minut, poté pojede po své trase směr Dubina.
  Spoj s odjezdem v 17:56 h ze zastávky Dubina započne svou jízdu v 18:01 h na zastávce Hotelový dům Hlubina, z které pojede po své trase směr Výškovice.
  Spoj s odjezdem v 18:16 h ze zastávky Dubina bude o 2 minuty opožděn. Pojede po své trase směr Výškovice.
 • Linka č. 17
  Spoj s odjezdem v 17:25 h ze zastávky Vřesinská bude ukončen na zastávce Hotelový dům Hlubina.
  Spoj s odjezdem v 17:45 h ze zastávky Vřesinská bude na zastávce Hotelový dům Hlubina vyčkávat 9 minut, poté pojede po své trase směr Dubina.
  Spoj s odjezdem v 17:52 h ze zastávky Dubina započne svou jízdu v 17:57 h na zastávce Hotelový dům Hlubina, z které pojede po své trase směr Vřesinská.
  Spoj s odjezdem v 18:12 h ze zastávky Dubina bude o 4 minuty opožděn. Pojede po své trase směr Vřesinská.

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝLUKY

 • Linka č. 1
  ze zastávky Dubina v 17:41 h (Poliklinika 17:46 h)
  ze zastávky Hlavní nádraží v 17:15 h (Dubina 17:44 h)
 • Linka č. 3
  ze zastávky Dubina v 17:33 h (Poliklinika 17:38 h)
  ze zastávky Poruba vozovna v 17:01 h (Dubina 17:38 h)
 • Linka č. 12
  ze zastávky Dubina v 17:42 h (Hotelový dům Hlubina 17:47 h)
  ze zastávky Hranečník v 17:12 h (Dubina 17:46 h)
 • Linka č. 15
  ze zastávky Dubina v 17:36 h (Hotelový dům Hlubina 17:41 h)
  ze zastávky Výškovice v 17:23 h (Dubina 17:41 h)
 • Linka č. 17
  ze zastávky Dubina v 17:32 h (Hotelový dům Hlubina 17:37 h)
  ze zastávky Vřesinská v 17:05 h (Dubina 17:38 h)

DOČASNĚ NEOBSLUHOVANÉ ZASTÁVKY

 • Dubina (oba směry) pro linky č. 1, 3, 12, 15 a 17
 • Václava Jiřikovského (oba směry) pro linky č. 1, 3, 12, 15 a 17
 • Antonína Poledníka (oba směry) pro linky č. 1, 3, 12, 15 a 17
 • Josefa Kotase (oba směry) pro linky č. 1, 3, 12, 15 a 17

2) VÝLUKA NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH č. 26, 27, 41, 48, 50 a 55

 • Doprava na autobusových linkách bude omezena cca v době od 17:15 h do 19:00 h.
 • Spoje autobusových linek budou ukončeny, podle své trasy, na zastávkách Hotel Bělský les, Benzina, Dřevoprodej nebo pojedou odklonem po ul. Rudné a Místecké.
 • Autobusové zastávky Sámova, Hotelový dům Hlubina, Poliklinika, Hrabůvka kostel a Dvouletky nebudou dočasně obsluhovány.
 • Ve směru z Hrabůvky může docházet na výlukou dotčených linkách ke zpoždění v rozmezí 1 – 11 minut.
 • Na jmenovaných linkách nebudou cca od 17. hodiny dodrženy zaručené bezbariérové spoje uvedené v jízdním řádu.
 • Spoje linky č. 57 směr Hulváky budou o 3 minuty opožděny pro zachování přípojů s linkou č. 48.
 • Na zastávce Hulváky je zaveden nový přípoj linky č. 108 na zpožděné spoje linky č. 57 v 17:47 h, 18:27 h a 19:07 h.

ORGANIZACE DOPRAVY

 • Linka č. 26
  Spoj s odjezdem v 17:37 h ze zastávky Poliklinika započne svou jízdu v 17:42 h na zastávce Hotel Bělský les, z které pojede po své trase směr Proskovice.
  Spoj s odjezdem v 18:57 h ze zastávky Poliklinika započne svou jízdu v 19:02 h na zastávce Hotel Bělský les, z které pojede po své trase směr Proskovice.
  Spoje s odjezdy v 17:44, 18:24 h ze zastávky Proskovice budou ukončeny na zastávce Hotel Bělský les.
 • Linka č. 27
  Spoje s odjezdy v 17:14, 17:54, 18:34 h ze zastávky Hrabová statek pojedou po své trase až na zastávku Benzina, dále odklonem po ul. Místecké (zast. Dřevoprodej), Rudné a Plzeňské (zast. Hotel Bělský les). Ze zastávky Hotel Bělský les pokračují po své trase směr Proskovice.
  Spoje s odjezdy v 17:30, 18:10 h ze zastávky Proskovice pojedou po své trase až na zastávku Hotel Bělský les, dále odklonem po ul. Plzeňské, Rudné, Výstavní a Místecké (zast. Dřevoprodej, Benzina). Ze zastávky Benzina pokračují po své trase směr Hrabová statek.
  Spoje s odjezdy v 17:56 h a 18:36 h ze zastávky Klášterského pojedou po své trase až na zastávku Hotel Bělský les, dále odklonem po ul. Plzeňské, Rudné, Výstavní a Místecké (zast. Dřevoprodej, Benzina – konečná zastávka).
 • Linka č. 41
  Spoj s odjezdem v 18:10 h ze zastávky Kartonážka pojede po své trase až na zastávku Benzina, dále odklonem po ul. Místecké (zast. Dřevoprodej), Rudné a Plzeňské (zast. Hotel Bělský les). Ze zastávky Hotel Bělský les dále pokračuje po své trase směr Klášterského.
  Spoj s odjezdem v 17:07 h ze zastávky Klášterského pojede po své trase až na zastávku Hotel Bělský les, dále odklonem po ul. Plzeňské, Rudné, Výstavní a Místecké (zast. Dřevoprodej, Benzina). Ze zastávky Benzina dále pokračuje po své trase směr Kartonážka.
  Spoj s odjezdem v 17:51 h ze zastávky Poliklinika započne svou jízdu v 17:44 h zastávce Benzina (směr Dřevoprodej) na ul. Místecké, z které dále pokračuje po odklonové trase po ul. Místecké (zast. Dřevoprodej), Rudné a Plzeňské (zast. Hotel Bělský les). Ze zastávky Hotel Bělský les dále pokračuje po své trase směr Klášterského.
  Spoj s odjezdem v 18:34 h ze zastávky Poliklinika započne svou jízdu v 18:35 h na zastávce Benzina (směr Hrabová Tesco) na ul. Místecké, z které pojede po své trase směr Vratimov náměstí.
 • Linka č. 48
  Spoje s odjezdy v 17:09, 18:09, 18:29 h ze zastávky Hrabová zóna jih a spoje s odjezdy v 17:33, 17:53, 18:53 h ze zastávky Hrabová Tesco pojedou po svých trasách až na zastávku Benzina, dále odklonem po ul. Místecké (zast. Dřevoprodej), Rudné a Plzeňské (zast. Hotel Bělský les). Ze zastávky Hotel Bělský les dále pokračují po své trase směr Opavská.
  Spoje s odjezdy v 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04 h ze zastávky Opavská pojedou po své trase až na zastávku Hotel Bělský les, dále odklonem po ul. Plzeňské, Rudné, Výstavní a Místecké (zast. Dřevoprodej, Benzina). Ze zastávky Benzina dále pokračují po svých trasách.
 • Linka č. 50
  Spoje s odjezdy v 16:56, 17:36, 18:16 h ze zastávky Českobratrská pojedou po své trase až na zastávku Most Čs. armády, dále odklonem po ul. Závodní (zast. Jubilejní kolonie, Most Čs. armády), Rudné (zast. Ocelářská), Výstavní a Místecké (zast. Dřevoprodej, Benzina). Ze zastávky Benzina dále pokračují po své trase směr Krmelínská.
  Spoje s odjezdy v 17:29, 18:09, 18:49 h ze zastávky Krmelínská pojedou po své trase až na zastávku Benzina, dále odklonem po ul. Místecké (zast. Dřevoprodej), Rudné (zast. Ocelářská) a Závodní (zast. Most Čs. Armády, Jubilejní kolonie, Most Čs. armády). Ze zastávky Most Čs. armády dále pokračují po své trase směr Českobratrská.
 • Linka č. 55
  Spoje s odjezdy v 17:41, 18:21, 19:01 h ze zastávky Poliklinika započnou svou jízdu v časech v 17:42, 18:22, 19:02 h na zastávce Dřevoprodej (směr Benzina) na ul. Místecké, z které dále pokračují po své trase směr Výškovice.
  Spoje s odjezdy v 16:51, 17:31, 18:11 h ze zastávky Výškovice pojedou po své trase až na zastávku Benzina, dále odklonem po ul. Místecké na zastávku Dřevoprodej, kde svou jízdu ukončí.

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝLUKY

 • Linka č. 26
  ze zastávky Poliklinika v 16:57 h (Hotelový dům Hlubina 16:58 h)
  ze zastávky Proskovice v 16:24 h (Poliklinika 16:48 h)
 • Linka č. 27
  ze zastávky Hrabová statek v 16:34 h (Hotelový dům Hlubina 16:52 h)
  ze zastávky Proskovice v 16:50 h (Poliklinika 17:09 h)
 • Linka č. 41
  ze zastávky Vratimov náměstí v 16:53 h (Hotelový dům Hlubina 17:12 h)
  ze zastávky Klášterského v 15:17 h (Poliklinika 15:30 h)
  ze zastávky Poliklinika v 16:34 h (Hrabůvka kostel 16:35 h)
 • Linka č. 48
  ze zastávky Hrabová Tesco v 16:53 h (Hotelový dům Hlubina 17:02 h)
  ze zastávky Opavská v 16:24 h (Poliklinika 17:00 h)
 • Linka č. 50
  ze zastávky Krmelínská v 16:49 h (Hotelový dům Hlubina 17:02 h)
  ze zastávky Českobratrská v 16:16 h (Poliklinika 16:41 h)
 • Linka č. 55
  ze zastávky Výškovice v 16:11 h (Poliklinika 16:44 h) ze zastávky Poliklinika v 17:01 h (Hrabůvka kostel 17:02 h)

DOČASNĚ NEOBSLUHOVANÉ ZASTÁVKY

 • Sámova (oba směry) pro linky č. 26, 27, 41 a 48
 • Hotelový dům Hlubina (oba směry) pro linky č. 26, 27, 41, 48 a 50
 • Poliklinika (oba směry) pro linky č. 26, 27, 41, 48, 50 a 55
 • Hrabůvka kostel (oba směry) pro linky č. 26, 27, 41, 48, 50 a 55
 • Dvouletky (oba směry) pro linku č. 50

DOČASNĚ PŘEMÍSTENÉ ZASTÁVKY

 • Učiliště Vítkovic (oba směry) pro linku č. 50 se přemísťují na TRAM zastávku Jubilejní kolonie (směr Dubina).
 • Jubilejní kolonie (směr Českobratrská) pro linku č. 50 se přemísťuje na TRAM zastávku Jubilejní kolonie (směr Dubina).

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Source: VÝLUKA NA LINKÁCH č. 1, 3, 12, 15, 17, 26, 27, 41, 48, 50 a 55

Pin It on Pinterest