Od pondělí 20. 8. 2018 (00:00 h) do pátku 24. 8. 2018 (24:00 h), z důvodu sanace mostu podjezdu u dolu Odra, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 11 a 14. Spoje linky č. 11 budou v úseku Křižíkova – Hlučínská nahrazeny spoji souběžně jedoucích autobusových linek MHD. Spoje linky č. 14 (končící nebo začínající na zastávce Nová huť jižní brána) budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD).

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Spoje linky č. 11
  budou ve směru Hlučínská ukončeny na zastávce Plynárny.
  Ze zastávky Plynárny dále pěším přesunem na zastávku Křižíkova (směr Muglinovská).
  V úseku zastávek Křižíkova – Hlučínská mohou cestující, jako náhradu za linku č. 11, využít spoje souběžně jedoucích autobusových linek č. 33, 34, 52, 56 a 67, přičemž linka č. 52 bude v době od 19:30 h do 22:45 h posílena v uvedeném úseku na cca 20minutový interval.
  Po dobu konání výluky nebudou na lince č. 11 dodrženy bezbariérové spoje zaručené jízdním řádem.
 • Spoje linky č. 14 (končící nebo začínající na zastávce Nová huť jižní brána)
  budou nahrazeny autobusy NAD jedoucí po odklonové trase vedoucí po ul. Hlučínské, Sokolské třídě, ul. Těšínské, Šenovské, Lihovarské a Vratimovské.
  Po dobu konání výluky budou v trase NAD za tyto spoje linky č. 14 vyvěšeny na zastávkových označnících výlukové jízdní řády.
 • Spoje linky č. 14 (končící nebo začínající na zastávce Hranečník)
  pojedou po svých trasách beze změn podle jízdního řádu TRAM linky č. 14.

TRASY LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Spoje linky č. 11
  pojedou v trase: Zábřeh – Kotva – Zábřeh vodárna – Nádraží Vítkovice – Palkovského – Mariánské náměstí – Karolina – Důl Jindřich – Plynárny a zpět.
 • Spoje linky č. 14 (končící nebo začínající na zastávce Nová huť jižní brána)
  budou nahrazeny autobusy NAD, jedoucí po odklonové trase: Hlučínská (TRAM) – Důl Odra (BUS) – Sad B. Němcové (BUS stanoviště č. 7 a 4 / zpět stanoviště č. 6) – Vozovna trolejbusů (BUS) – Nová radnice (BUS) – Most M. Sýkory (BUS) – Hranečník (BUS stanoviště č. 6 / zpět stanoviště č. 1) – Osada míru (TRAM) – Vratimovská (TRAM) – Nová huť učiliště (TRAM) – Nová huť hlavní brána (BUS stanoviště č. 7 / zpět BUS provizorní) – Nová huť jižní brána (BUS provizorní) a zpět.
 • Spoje linky č. 14 (končící nebo začínající na zastávce Hranečník)
  pojedou po své trase: Plynárny – Důl Jindřich – Stodolní – Výstaviště – Hranečník a zpět.

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Důl Odra (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na BUS zastávku Důl Odra (směr Sad B. Němcové).
 • Důl Odra (směr Hlučínská)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na BUS zastávku Důl Odra (směr Hlučínská).
 • Sad B. Němcové (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na BUS zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 7).
 • Sad B. Němcové (směr Hlučínská)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na BUS zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 6 / směr Hlučínská).
 • Muglinovská (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na BUS zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 4 / směr Most M. Sýkory).
 • Muglinovská (směr Hlučínská)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na BUS zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 6 / směr Hlučínská).
 • Křižíkova (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na BUS zastávku Vozovna trolejbusů (směr Most M. Sýkory).
 • Křižíkova (směr Hlučínská)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na BUS zastávku Vozovna trolejbusů (směr Sad B. Němcové).
 • Plynárny (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoj linky č. 14 (začínající v 13:33 h)
  se přemísťuje na BUS zastávku Vozovna trolejbusů (nástupní / před výjezdem z vozovny).
 • Důl Jindřich (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoje linky č. 14 (končící na zastávce Nová huť jižní brána)
  se přemísťuje na BUS zastávku Nová radnice (směr Most M. Sýkory).
 • Důl Jindřich (směr Plynárny / Hlučínská)
  pro NAD za spoje linky č. 14 (mimo spoj jedoucí v 17:36 h z Hranečníku)
  se přemísťuje na BUS zastávku Nová radnice (směr Sad B. Němcové).
 • Stodolní (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoje linky č. 14 (končící na zastávce Nová huť jižní brána)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M. Sýkory (směr Hranečník).
 • Stodolní (směr Plynárny / Hlučínská)
  pro NAD za spoje linky č. 14 (mimo spoj jedoucí v 17:36 h z Hranečníku)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M. Sýkory (směr Sad B. Němcové).
 • Elektra (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoje linky č. 14 (končící na zastávce Nová huť jižní brána)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M. Sýkory (směr Hranečník).
 • Elektra (směr Plynárny / Hlučínská)
  pro NAD za spoje linky č. 14 (mimo spoj jedoucí v 17:36 h z Hranečníku)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M. Sýkory (směr Sad B. Němcové).
 • Výstaviště (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoje linky č. 14 (končící na zastávce Nová huť jižní brána)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M. Sýkory (směr Hranečník).
 • Výstaviště (směr Plynárny / Hlučínská)
  pro NAD za spoje linky č. 14 (mimo spoj jedoucí v 17:36 h z Hranečníku)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M. Sýkory (směr Sad B. Němcové).
 • Hranečník (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoje linky č. 14 (končící na zastávce Nová huť jižní brána)
  se přemísťuje na BUS zastávku Hranečník (stanoviště č. 6).
 • Nová huť hlavní brána (směr Nová huť jižní brána)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na BUS zastávku Nová huť hlavní brána (stanoviště č. 7).
 • Nová huť hlavní brána (směr Hlučínská)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na ul. Vratimovskou, na provizorní BUS zastávku, cca 5 metrů před přechod pro chodce.
 • Nová huť jižní brána (směr Hlučínská)
  pro NAD za spoje linky č. 14 
  se přemísťuje na ul. Vratimovskou, na provizorní BUS zastávku, cca 5 metrů před přechod pro chodce.

Pin It on Pinterest