Od soboty 14. 4. 2018 (04:31 h) do neděle 15. 4. 2018 (23:15 h), z důvodu prací na mostu Mládeže, dojde ke změně tras tramvajových linek č. 12, 17 a 18 a úpravě jízdních řádu linek č. 17 a 18. Náhradní autobusová doprava (NAD) bude zavedena za linky č. 17 a 18.

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linka č. 12
  bude v úseku Ředitelství Vítkovic – ÚMOb Jih vedena oběma směry odklonem přes zastávky SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a Nádraží Vítkovice.
 • NAD za linku č. 12
  nebude zavedena z důvodu uzávěry nájezdové rampy z ul. Výškovické na ul. Plzeňskou.
 • Linky č. 17 a 18
  budou v úseku Hulvácká – ÚMOb Jih vedeny oběma směry odklonem přes zastávky Palkovského, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a Nádraží Vítkovice. Přestup na NAD (směr ÚMOb Jih) bude na zastávce Ferona.
 • NAD za linky č. 17 a 18
  bude zavedena v úseku Ferona – ÚMOb Jih a zpět.
 • Výlukové jízdní řády linek č. 17, 18 a NAD 
  budou vyvěšeny na zastávkových označnících po dobu konání výluky.
 • Zaručené bezbariérové spoje uvedené v jízdním řádu
  nebudou dodrženy na lince č. 12.
 • Zpoždění výlukou dotčených spojů 
  bude po projetí odklonové trasy u linky č. 12 cca 2 – 3 minuty.

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝLUKY

 • Linka č. 17
  ze zastávky Dubina v 04:06 h
  ze zastávky Telekom. škola v 04:15 h

TRASY LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linka č. 12
  pojede v trase: Hranečník – Karolina – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – ÚMOb Jih – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
 • Linka č. 17
  pojede v trase: Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna – Ferona – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – ÚMOb Jih – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
 • Linka č. 18
  pojede v trase: Hlavní nádraží – Karolina – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Ferona – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – ÚMOb Jih – Josefa Kotase – Dubina a zpět.

TRASA NÁHRADNÍ DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • NAD za linky č. 17 a 18 
  pojede v trase: Ferona – Hulvácká (pouze směr ÚMOb Jih) – Dolní – Tylova – ÚMOb Jih a zpět.

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Ferona – pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr ÚMOb Jih) 
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 18 metrů za přechod pro chodce.
 • Hulvácká – pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr ÚMOb Jih) 
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před tramvajovou zastávku.
 • Palkovského – pro TRAM linku č. 12 (směr Hranečník) 
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitelství Vítkovic).
 • Palkovského – pro TRAM linku č. 12 (směr Dubina) 
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Dubina).
 • Dolní – pro TRAM linku č. 12 (směr Hranečník) 
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitelství Vítkovic).
  Dolní – pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 45 metrů za tramvajovou zastávku.
 • Dolní – pro TRAM linku č. 12 (směr Dubina) 
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Dubina).
  Dolní – pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr ÚMOb Jih) 
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 145 metrů před tramvajovou zastávku.
 • Tylova – pro TRAM linku č. 12 (směr Hranečník) 
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitelství Vítkovic).
  Tylova – pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Ferona) 
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku.
 • Tylova – pro TRAM linku č. 12 (směr Dubina) 
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Dubina).
  Tylova – pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr ÚMOb Jih) 
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 90 metrů za tramvajovou zastávku.
 • Most Mládeže – pro TRAM linky č. 12, 17 a 18 (směr Hranečník, Vřesinská a Hl. nádraží) 
  se přemísťuje na ul. Rodinnou, na tramvajovou zastávku Most Mládeže (směr Nádraží Vítkovice).
  Most Mládeže – pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Ferona) 
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku.
 • Most Mládeže – pro TRAM linky č. 12, 17 a 18 (směr Dubina) 
  se přemísťuje na ul. Rodinnou, na tramvajovou zastávku Most Mládeže (směr Dubina).
 • ÚMOb Jih – pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Ferona) 
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, cca 12 metrů před přechod pro chodce.

Pin It on Pinterest