Od soboty 17. října 2020 (07:00 h) do neděle 18. října 2020 (20:00 h), z důvodu výměny kolejí na ul. 28. října, dojde ke změně organizace tramvajových linek č. 3, 4, 8, 11, 12, 18 a 19, která bude v době konání výluky rozdělena na denní a noční provoz. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 4, 8 a NAD za linku č. 11 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících. Navíc bude upravena trasa NAD za linku č. 11 jedoucí z/do Zábřehu.

Organizace dopravy při denním výlukovém provozu 04:40-23:00 h

 • Linka č. 3
  bude v úseku Dubina – Vítkovice,Mírové nám. vedena po své trase. Ze zastávky Vítkovice,Mírové nám. bude linka všemi spoji prodloužena v trase přes zastávky Dolní Vítkovice a Don Bosco až na konečnou zastávku Hranečník. V úseku Vítkovice,Mírové nám. – Hulváky bude linka č. 3 nahrazena spoji NAD za linku č. 11.
 • Linky č. 4 a 8
  budou v úseku Nová Ves,vodárna – Náměstí Republiky vedeny oběma směry odklonem přes zastávky Střelnice, Ferona, Hulvácká, Palkovského, Ředitel.Vítkovic, Stará ocelárna, Vítkovice,Mírové nám., Dolní Vítkovice a Don Bosco.
  Cestující linek č. 4 a 8, kteří při denním výlukovém provozu nevystupují na zastávkách v úseku Hulváky – Krajský úřad nemusí přestupovat na náhradní autobusovou dopravu!
 • Linka č. 11
  bude v celé své trase nahrazena autobusy NAD za linku č. 11 dle výlukového jízdního řádu NAD2.
 • Linka č. 12
  bude v úseku Vítkovice,Mírové nám. – Náměstí Republiky vedena oběma směry odklonem přes zastávky Dolní Vítkovice a Don Bosco.
  Cestující linky č. 12, kteří při denním výlukovém provozu nevystupují na zastávkách v úseku Pohraniční – Krajský úřad nemusí přestupovat na náhradní autobusovou dopravu!
 • Linky č. 7 a 17 (směr Výškovice / Dubina)
  budou na svých trasách navíc obsluhovat zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října).
 • Na lince č. 17
  bude v neděli 18. října 2020 zrušen spoj jedoucí v 22:19 h ze zastávky Dubina (směr Poruba,vozovna).
 • NAD za linky č. 4 a 8
  bude zavedena v úseku Nová Ves,vodárna – Hulváky – Mariánské náměstí – Don Bosco (přestup na/z TRAM do protisměru) a zpět.
 • NAD za linku č. 11
  bude zavedena v úseku Zábřeh – Nádraží Vítkovice – Hulváky – Mariánské náměstí – Vítkovice,Mírové nám. a zpět.
  Zastávky Palkovkého (oba směry), Hulvácká (směr Hulváky) a Nová Ves,vodárna (směr Hulváky) nebudou spoji NAD za linku č. 11 obsluhovány!
 • NAD za linku č. 12
  bude zavedena v úseku Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Don Bosco (přestup na/z TRAM do protisměru) a zpět.

Organizace dopravy při nočním výlukovém provozu 23:00-04:40 h

 • Linky č. 4, 8 a 18
  budou v úseku Nová Ves,vodárna – Náměstí Republiky na svých trasách přerušeny a nahrazeny autobusy NAD.
 • Linka č. 11
  bude v celé své trase nahrazena autobusy NAD za linku č. 11 dle výlukového jízdního řádu NAD2.
 • Linka č. 19
  bude v úseku Nová Ves,vodárna – Vítkovice,Mírové nám. na své trase přerušena a nahrazena autobusy NAD.
 • Linky č. 7 a 17 (směr Výškovice / Dubina)
  budou na svých trasách navíc obsluhovat zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října).
 • Noční přípoje linek č. 4 a 18
  se oběma směry přesunují ze zastávky Karolina na zastávku Náměstí Republiky.
 • Noční přípoje linek č. 4 a 7, 7 a 18, 9 a 19, 11 a 17
  se oběma směry přesunují ze zastávek Hulvácká a Svinov,mosty na zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října).
 • NAD za linky č. 4, 8 a 18
  bude zavedena v úseku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Hulváky – Mariánské náměstí – Náměstí Republiky (provizorní zastávky na ul. Vítkovické, přestup na TRAM do protisměru) a zpět.
 • NAD za linku č. 11
  bude zavedena v úseku Zábřeh – Nádraží Vítkovice – Hulváky – Mariánské náměstí – ÚAN – Křižíkova a zpět.
  Zastávky Palkovkého (oba směry), Hulvácká (směr Hulváky), Nová Ves,vodárna (směr Hulváky), Náměstí Republiky (oba směry) a Mor. Ostrava,Plynárny (oba směry) nebudou spoji NAD za linku č. 11 obsluhovány!
 • NAD za linku č. 19
  bude zavedena v úseku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Hulváky – Mariánské náměstí – Vítkovice,Mírové nám. a zpět.

Přemístěné a zrušené zastávky

 • Mor. Ostrava,Plynárny – pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na zastávku Křižíkova (směr centrum).
 • Náměstí Republiky – pro NAD za noční spoje linek č. 4, 8 a 8 (směr Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Vítkovickou, na provizorní zastávku, cca 45 metrů za křižovatku s ul. 28. října.
  Náměstí Republiky – pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku ÚAN, na zastávku linky č. 50 (směr Vítkovice).
 • Náměstí Republiky – pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Křižíkova)
  se přemísťuje na ul. Vítkovickou, na nástupní autobusovou zastávku ÚAN, na zastávku linky č. 21 (směr Vratimov).
 • Krajský úřad – pro NAD za linky č. 4, 8, 11, 12 a 18 (směr Nová Ves,vodárna / Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Na Jízdárně, na provizorní zastávku, cca 30 metrů před křižovatku s ul. 28. října.
 • Mariánské náměstí – pro NAD za linky č. 4, 8, 11, 18 a 19 (směr Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 50 metrů vpřed, za křižovatku s ul. Slavníkovců.
 • Nová Ves,vodárna – pro NAD za linky č. 4, 8 a 19 (směr Vítkovice / centrum)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 30 metrů před přechod pro chodce u TRAM zastávky.
 • Nová Ves,vodárna – pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se dočasně ruší.
  Nová Ves,vodárna – pro NAD za linku č. 18 (směr centrum)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na přemístěnou zastávku Nová Ves,vodárna (směr centrum).
 • Nová Ves,vodárna – pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, v úrovni tramvajové zastávky.
 • Střelnice – pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za tramvajovou zastávkou.
 • Střelnice – pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. U Koupaliště, na provizorní zastávku, cca 60 metrů za křižovatku ul. Plzeňská x U Koupaliště.
 • Ferona – pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Ferona – pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do připojovacího pruhu.
 • Hulvácká – pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu v úrovni tramvajové zastávky.
 • Hulvácká – pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na přemístěnou zastávku Ferona (směr Mariánské náměstí).
 • Palkovského – pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA (směr Vítkovice), cca 23 metrů za přechod pro chodce.
 • Palkovského – pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA (směr Výškovice), cca 40 metrů před přechod pro chodce.
 • Městský stadion – pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca 170 metrů zpět proti směru jízdy.
 • Městský stadion – pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca 140 metrů vpřed ve směru jízdy.

Zdroj: Výluka na linkách č. 3, 4, 8, 11, 12, 18 a 19

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: