Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Děti je možno v doprovodu zákonného zástupce zapsat do 1.tříd ZŠ pro školní rok 2019/2020 v úterý 2. 4. nebo ve středu 3. 4. 2019.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K zápisu si vezměte s sebou :

  • občanský průkaz, rodný list dítěte, jeli dítě cizí státnípříslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
  • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31.5.2019)
  • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období září – prosinec 2019, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
    u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen 2020, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Přehled základních škol zřizovaných našim obvodem, včetně jejich nabídky je k dispozici na

https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/deti-a-mladez/skoly-a-skolska-zarizeni/zapis-do-1-tr

Zdroj: Zápisy do 1. tříd ZŠ na Jihu se uskuteční ve dnech 2. a 3. dubna 2019 — Čeština

Pin It on Pinterest