Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Redakce časopisu Řízení školy každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina. Cílem soutěže je ocenit nelehkou práci zástupců ředitelů škol, kteří jsou tzv. „mezi mlýnskými kameny“ ve vztahu k vedení školy, učitelům, žákům i rodičům. Cenu za Mimořádný počin letos jako první z obvodu získala Zdeňka Mikesková ze ZŠ Březinova!

V pondělí 14. října 2019 proběhlo slavnostní ocenění na magistrátu města Prahy v rámci konference Zástupce na cestě k úspěchu. Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace nominovala do soutěže Mgr. Zdeňku Mikeskovou. Ta získala ocenění v podobě Mimořádného počinu. O výsledcích rozhodla čtrnáctičlenná odborná komise. Pro školu i pro obvod Ostrava-Jih je to významný úspěch, jelikož z ostravských škol se jedná o třetí oceněnou v historii soutěže a v obvodu Ostrava-Jih je tato zástupkyně první oceněnou! Zdeňce Mikeskové blahopřejeme a do další práce jí přejeme hodně sil, energie a optimismu!

Díky čemu ocenení získala?

Je vzorem pro své žáky. Má přirozenou autoritu, dokáže být přísná a zároveň přátelská. Nejen na funkci zástupkyně ředitele, ale také metodika prevence a koordinátora nadání. Snaží se žáky motivovat k lepším výkonům i pomoci jim ve složitých situacích.

 

Je vzorem pro své podřízené. Je svědomitá a pečlivá, přidělené úkoly plní nejen s nadšením, ale je také “srdcař” a empatický člověk, který se snaží kolegyně a kolegy pochopit. Pracuje nad rámec svých povinností, je koordinátorkou mnoha projektů ve škole, z těch nejvýznamnějších např. Sportuj ve škole a Sněhuláci pro Afriku. Je mentorem nových pedagogických pracovníků.

Má „na svědomí“ významné inovace, které zlepšily život školy. Podílí na významných úkolech i inovacích ve škole. Společně v tandemu se nám povedlo nejen získat spolupráce s Ostravskou univerzitou, ale také podchytit talentované žáky nebo získat vícezdrojové financování z rozpočtu města i Evropské unie. Paní zástupkyně stojí i za zaváděním nových technologií (dotykových zařízení) do výuky.

Organizuje akce nad rámec svých běžných povinností. Koordinuje mimoškolní aktivity – Halloween, Barevný podzim, Sněhuláci pro Afriku, jarmarky, Den dětí, práce s talentovanými žáky, kroužek robotiky, inovace přenášené do výuky i ve vztahu ke kolegům (intenzivní práce s pedagogickým sborem na zavádění inovací do výuky – metoda prof. Hejného, zavádění dotykových zařízení)

Jak uvedli její kolegové, Mgr. Mikesková je člověk, který je na pravém místě – nechybí ji empatie a zároveň je energická a “je jí všude plno”, kam přijde, tam aktivizuje, ať se to týká žáků i zaměstnanců. Naopak je ale velice skromná, a kdyby se dozvěděla předem, že je přihlášená do Zlaté karabiny, tak řekne, že si to nezaslouží a v dnešní době je skromnost u schopných lidí velmi neobvyklá. Je to “srdcař” školy, zároveň se snaží na sobě pracovat a zdokonalovat v oblastech IT i jazyků, nehledí na čas, finance a její zápal a odhodlání by ji mohlo mnoho lidí závidět.

Co sama říká? „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“

Zdroj: Zlatá karabina aneb jedna z nejúspěšnějších zástupkyň je od nás z Jihu — Čeština

Pin It on Pinterest