S platností od středy 1. září 2021 dochází k úpravě jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava. Na vybraných linkách budou upraveny časové polohy spojů. U linek č. 46 a 76 dojde k prodloužení vedení tras. Linka č. 53 bude zrušena a nahrazena linkou č. 59.
Dále, s ohledem na probíhající a plánované výluky, jsou, resp. budou upraveny trasy odkloněných linek. K nejvýznamnějším bude patřit omezení provozu na ul. Hlučínské z důvodu modernizace tramvajové trati, a to včetně zastávek Důl Odra.

Přehled změn

 • Linky č. 20, 92 a 109
  Obnoven provoz po letních prázdninách.
 • Linky č. 3, 6, 10, 35, 40, 48, 61, 73, 74 a 78
  Upraveny časové polohy vybraných spojů.
 • Linky č. 8 a 14
  Upraveny trasy z důvodu plánované výluky (modernizace tramvajové trati na ul. Hlučínské).
    Podrobněji… 
 • Linky č. 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68
  Upraveny trasy z důvodu plánované výluky (oprava komunikace na ul. Hlučínské).
    Podrobněji… 
 • Linky č. 29, 30, 47, 50, 51, 58, 71, 78, 99 a 101
  Upraveny trasy z důvodu probíhajících výluk na ul. Čapkově, 26. dubna, 17. listopadu a u Městské nemocnice.
 • Linka č. 46
  Trvalá změna trasy s prodloužením až na zastávku Krásné Pole.
    Podrobněji… 
 • Linky č. 46, 59, 64 a 76 (zrušení linky č. 53)
  Upraveny trasy z důvodu změny organizace dopravy v Polance a Klimkovicích.
  Linka č. 53 zrušena a nahrazena linkou č. 59.
    Podrobněji… 
 • Linka č. 59
  Rozdělena na dvě části: 59A a 59B z důvodu plánované výluky (rekonstrukce silnice mezi Starou Bělou a Polankou).
    Podrobněji… 

Jízdní řády

Orientační schéma zastávek

 • Sad B.Němcové
  se změnou u tramvajových a autobusových linek.
   PDF   JPG 
 • Vítkovice,Mírové nám.
  se změnou u autobusových linek.
   PDF   JPG 

Probíhající a plánované výluky

 • Výluka na linkách č. 58 a 78
  Od středy 2. června 2021 (16:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce mostu přes Porubku na ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 58 a 78. Uvedené linky budou v jednom směru vedeny odklonem po místních komunikacích.
    Podrobněji… 
 • Výluka na linkách č. 50 a 99
  Od pondělí 14. června 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu výstavby parkovacího domu u Městské nemocnice, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 99. Linka č. 50 bude prodloužena na zastávku Porážková a okružní linka č. 99 bude vedena odklonem po místních komunikacích přes provizorní zastávku Městská nemocnice (na ul. Hornopolní).
    Podrobněji… 
 • Výluka na linkách č. 47 a 51
  Od pondělí 26. července 2021 (00:00 h) do soboty 30. října 2021 (24:00 h), z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace v Plesné, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 47 a 51. Trasy linek budou zkráceny po Plesenku. Dále do Plesné bude zavedena kyvadlová doprava linkou X51.
    Podrobněji… 
 • Výluka na linkách č. 29, 30, 71 a 101
  Od pondělí 2. srpna 2021 (00:00 h) do soboty 30. října 2021 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Čapkovy a zastávek LDN v Ostravě-Radvanicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 29, 30, 71 a trolejbusové linky č. 101 (ve směru z Petřvaldu na Hranečník).
    Podrobněji… 
 • Výluka na linkách č. 8 a 14
  Od středy 1. září 2021 (00:00 h) do soboty 11. prosince 2021 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. Hlučínské, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 8 a 14, které po uvedenou dobu nebudou obsluhovat zastávky v úseku Sad B.Němcové – Přívoz,Hlučínská.
    Podrobněji… 
 • Výluka na linkách č. 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68
  Od středy 1. září 2021 (00:00 h) do neděle 14. listopadu 2021 (24:00 h), z důvodu opravy komunikace ul. Hlučínské, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68 (ve směru na konečnou zastávku Sad B.Němcové, resp. Křižíkova).
    Podrobněji… 
 • Výluka na lince č. 59
  Od středy 1. září 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce silnice mezi Starou Bělou a Polankou, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 59, která bude rozdělena na dvě části: 59A a 59B.
    Podrobněji… 

Zdroj: Změny v MHD platné od 1. 9. 2021

%d bloggers like this: