Základní škola Březinova v Hrabůvce v současné době funguje jako krizová. Pravidelně do ní docházejí děti integrovaného záchranného systému. V průměru jde o 10 školáků denně.

ZŠ Březinova je jedinou školou, která v Ostravě-Jihu funguje jako krizová. Zabezpečuje tak výuku pro děti záchranářů, hasičů, policistů a zdravotníků. Děti si tady nejen hrají, ale pravidelně se také zapojují do distanční výuky.

Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Je to škola, která velice dobře zabezpečuje online výuku. Využila samozřejmě dotační tituly, které byly poskytnuty z města i ministerstva školství na proškolení pedagogů, na zakoupení hardwaru, softwaru a tak dál.”
Barbora Bazanová, asistentka pedagoga: “Děti ráno přijdou, hrajeme různé vzdělávací hry. Potom děti mají výuky přes tablety, přes notebooky, vždycky v určitou hodinu, potom jdeme na oběd a odpoledne už si zase hrají.”
Anketa: děti: “Mě to tady baví.”
“Mě to tady dobře baví, mám kamarády a s nima si můžu hrát. A taky se ráda i učím a taky ráda mám hodně přestávky. Je to tady lepší než doma.”
“Tady jsou vlastně děti i jiné a můžu si s nimi prostě povídat, hrát hry a doma můžu být maximálně na mobilu, nebo se učit.”

Dennodenně školu v průměru navštíví 10 dětí. Ostatní děti se učí z domu. Distanční výuka probíhá podle přesně daného rozvrhu.

Robert Závada, učitel ZŠ Březinova: “V mých hodinách se snaží plnit úkoly. Je toho poměrně dost, ale většina, 80, 90 procent plní úkoly svědomitě v termínech a snaží se.”
Jan Veřmiřovskýředitel ZŠ Březinova: “Řešíme to buď přes platformy u těch nižších informační systém škola online, u těch vyšších zejména přes google meet, nebo google classroom tak, aby mohly robíhat i videokonference, aby to bylo o tom, že učitelé dovysvětlí látku, kterou třeba žáci nechápou, nebo případně vysvětlí novou.”

Do distanční výuky se pravidelně zapojuje 80 procent žáků školy. Ti, co doma nemají potřebnou techniku, můžou si přijít pro materiály tady do vestibulu školy.

Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Městský obvod ani v této době neustál se zvelebováním školek a škol a během roku 2020 zrealizoval celou řadu investičních akcí za 60 milionů korun.”

Zateplení se dočkala mimo jiné ZŠ Kosmonautů 15, hned dvě ZŠ Provaznická a Dr. Lukášové mají zrekonstruované jídelny, no a v některých školkách byly vybudovány přírodní zahrady, v jiných zase vnitřní výtahy.

Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “I tady u této školy vidíme, že se realizuje výstavba nového oplocení v ceně 2 miliony 700 tisíc korun a připravuje se výměna oken v této budově.”

A ZŠ Březinova se díky dotacím z EU ve výši 9 a půl milionů korun dočkala i tří nových učeben včetně jejich vybavení. Jde o přírodovědnou, počítačovou a jazykovou učebnu.

Zdroj: ZŠ Březinova jako jediná v Ostravě-Jihu funguje jako krizová | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: